cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, December 09, 2005

LCD

Tekutý krystal (LC – Liquid crystal)
dokáže stáčet rovinu polarizovaného světla
je ve stavu mezi tuhým a kapalným skupenstvím
nematická fáze
stav tekutého krystalu, při kterém jsou molekuly látky uspořádány určitým způsobem
Twisted nematic
zkroucení řetězce molekul LC o 90
Double supertwist nematic
zkroucení řetězce molekul LC o 180
Triple supertwist nematic
zkroucení řetězce molekul LC o 270
Základní části LCD
zdroj nepolarizovaného světla
horizontální polarizační filtr
zarovnávací vrstva (na ukotvení LC)
matice tekutých krystalů
zarovnávací vrstva
barevný filtr (RGB)
vertikální polarizační filtr
krycí vrstva