cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 26, 2011

Ako zmeniť výšku úrovne funkcie Undo (Späť) v programoch MS Excel a Word??

V kľúči
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options]
urobte nasledujúcu zmenu.
Vytvorte premennú typu DWORD s názvom UndoHistory a nastavte jej hodnotu na požadované číslo.
Obdobne to funguje aj pre MS Word.

Tuesday, March 08, 2011

ako zapnúť v Microsoft Word tzv. Live Scrolling ??
(alebo tiež priebežné posúvanie textu)
Ak bežne skúšate posúvať text pomocou scrollbaru na pravej strane pomocou
ľavého tlačidla myši, nevidíte, ako sa text posúva.
Zmenu uvidíte až po pustení tlačidla myši.
Použitím tohto triku budete môcť priebežne sledovať,
kde sa v texte nachádzate aj bez pustenia tlačidla.

Nájdite kľúč
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[Office Version]\Word\Options].
Položka [Office Version] môže byť rôzna.
Je to spravidla 8.0, 9.0 alebo 10.0 v závislosti od verzie kancelárskeho balíka Office.
Otvorte tú, v ktorej sa nachádza podkľúč Word.
Niekedy je potrebné vytvoriť aj podkľúč Options.
Teraz vytvorte premennú s názvom LiveScrolling typu STRING a nastavte jej hodnotu na 1.
Pôvodný stav dosiahnete nastavením hodnoty na 0.

Wednesday, February 09, 2011

Ako zapnúť v Microsoft Word tzv. Live Scrolling ??
(alebo tiež priebežné posúvanie textu)
Ak bežne skúšate posúvať text pomocou scrollbaru na pravej strane pomocou
ľavého tlačidla myši, nevidíte, ako sa text posúva.
Zmenu uvidíte až po pustení tlačidla myši.
Použitím tohto triku budete môcť priebežne sledovať,
kde sa v texte nachádzate aj bez pustenia tlačidla.

Nájdite kľúč
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[Office Version]\Word\Options].
Položka [Office Version] môže byť rôzna.
Je to spravidla 8.0, 9.0 alebo 10.0 v závislosti od verzie kancelárskeho balíka Office.
Otvorte tú, v ktorej sa nachádza podkľúč Word.
Niekedy je potrebné vytvoriť aj podkľúč Options.
Teraz vytvorte premennú s názvom LiveScrolling typu STRING a nastavte jej hodnotu na 1.
Pôvodný stav dosiahnete nastavením hodnoty na 0.

Labels:

Tuesday, June 15, 2010

Rady

Obnovovaci frekvence monitoru ve hrach pod openGL (defaultne 60Hz) se da zmenit editaci registru ve vetvi :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\nv4\Device0]
"NV11_Modes" (Geforce2 MX-400)

Labels:

Monday, June 07, 2010

tipy a triky

v regedit.exe :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
pridej tam hodnotu DWORD s nazvem CoolBits a prirad ji hodnotu 3.
Potom se ti v ovladacich (vlastnosti plochy->nastaveni->...) objevi zalozka pro zmenu frekvenci.

PS: Pokud klic NVTweak neexistuje, tak si ho zaloz.

Labels: