cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, May 11, 2010

tipy a triky

Keď už sme pri programako sa dá premenovať názov okna podobne, ako to bolo pri Windows Exploreri.
V kľúči
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
vytvorte premennú typu STRING s názvom TitleBar a ako jej hodnotu nastavte
požadovaný reťazec.

Labels: