cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, May 10, 2010

Jak na počítač

Media Player sa pokúsi pri existencii novej verzie stiahnuť ju z Internetu.
Pomocou GUI sa podľa môjho názoru táto možnosť prakticky nedá odstrániť,
iba obmedziť, resp. oddialiť. V registroch to však ide.
Skúste tento kľúč:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\PlayerUpgrade].
Vytvorte premennú typu STRING s názvom AskMeAgain a nastavte hodnotu na no.
Výzva na upgrade by sa vám už nemala nikdy objavovať.

Labels: