cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 06, 2010

Jak na XP

DisablePagingExecutive
Zmena hodnoty z nuly na 1 sa prejaví len na systémoch, ktoré majú viac ako 128 MB RAM, pretože toto nastavenie
používa významnú časť systémových zdrojov počítača. Keď nastavíte hodnotu na číslo [1], systém zabráni
stránkovaniu „executive“ súborov, čo zrýchli OS a chod väčšiny programov.ClearPageFileAtShutdown
Nastavením hodnoty na [1] sa pri každom vypnutí počítača vymažú dáta z pamäte, tento úkon, ale výrazne spomalí
vypínanie počítača. Ak patríte k tým viac paranoidným užívateľom, táto „utilitka“ vás ešte viac upokojí.IoPageLockLimit
Táto hodnota limituje maximálne množstvo kilobytov, ktoré môžu byť „uzamknuté“ pre Input/Output operácie--transfer
jednotlivých súborov. Pre Windows XP je väčšinou nastavená hodnota 0, niekde sa môže objaviť aj 512 KB či 0,5.
Optimálna hodnota čísla sa vypočíta podľa vzorca X*1048576, čo je 1024*1024 bytov. X sa udáva v megabytoch.
Táto zmena sa ale hodí skôr pre počítače, ktoré zdieľajú dáta v sieti príp. sa používajú na rôzne serverové účely.Na záver ešte jeden trik. Windows Explorer cachuje DLL súbory (Dynamic Link Libraries) do pamäte po dobu,
dokedy tieto aplikácie, používajúce DLLká, nie sú zatvorené. To zbytočne zaťažuje pamäť.
Preto pôjdeme do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
Vytvoríme nový DWORD s názvom „AlwaysUnloadDLL“ a nastavíme defaultnú hodnotu na 1. Tak už Windows
nebude cachovať DLL súbory do pamäte.

Labels: