cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, April 27, 2010

tipy a triky

• Příkazem Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Obnovení systému otevřete základní
okno Obnovení systému:
• Vedle základních informací o systému obnovování v levé části okna, jsou vpravo umístěny přepínače,
kterými zvolíte další postup. Můžete vytvořit nový bod obnovení, použít existující bod obnovení nebo
(pokud jste obnovení provedli) toto obnovení odstranit.
• Pokud se rozhodnete vytvořit nový bod obnovení, klepněte na příslušný přepínač a potom na tlačítko
Další.
• Budete mít možnost zadat krátkou popisku, abyste se mohli snadněji zorientovat, jakému stavu tento bod
obnovení odpovídá:
O b n o v e n í s y s t é m u n e f u n g u j e

• Další postup je již snadný – klepněte na tlačítko Další a to je vše. Nemusíte se ani starat o datum nebo
čas, vše se automaticky uloží.
• V případě potřeby obnovit někdy později stav počítače, postačí vybrat v okně Obnovení systému přepínač
Obnovit předchozí stav počítače.
• Dostanete se do okna, ve kterém si vyberete datum, kdy byl bod obnovení vytvořen:
• Pro daný den se zobrazí body obnovení, které jsou k dispozici. V příkladu na obrázku se jedná o jeden
ručně vytvořený bod obnovení a jeden bod, který automaticky vytvořil systém. Zvolte bod, ke kterému
se budete chtít vrátit a klepněte na tlačítko Další. A to je v podstatě vše.
• Doporučuje se jak při vytváření bodu obnovení, tak i při vlastní obnově systému ukončit všechny aplikace.
• Je důležité vědět, že obnova se týká konfigurace, nikoliv třeba dokumentů, které jste od doby bodu obnovení
vytvořili. Tyto dokumenty samozřejmě ztraceny nebudou. Problém ale vznikne, pokud jste mezi
tím nainstalovali jinou aplikaci nebo hardware. Pokud jste si nevytvořili bod obnovení a nevytvořil ho
automaticky ani systém, musíte se rozhodnout, zda změny provedené po vytvoření bodu obnovy obětujete
nebo ne. Problém určitě vznikne tehdy, pokud byste chtěli nadále pracovat se soubory, které jsou ale
přidruženy k aplikaci, kterou jste při obnovení systému ztratili. V takovém případě budete muset buďto
zvolit jiný bod přerušení, nebo aplikaci znovu nainstalovat.
Obnovení systému nefunguje
Funkce obnovení systému se nainstaluje společně s instalací Windows Me, nemusí ale být spuštěna. Tato
funkce vyžaduje minimálně 200 MB volného prostoru na disku a pokud tento prostor k dispozici není,
nebude funkce aktivní.

Labels: