cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, October 07, 2008

Klávesové zkratky

T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e

Já nemám dobrý vztah ke klávesovým zkratkám – je to pozůstatek z doby, kdy každý program měl jiné
zkratky a dokonce s novou verzí téhož programu nezapomněli autoři poškádlit uživatele nějakou změnou.
Přesto ale je určitě výhodné klávesové zkratky používat, ať již to je pro spouštění často opakovaných akcí,
nebo třeba pro spouštění komplexních maker, která za vás udělají spoustu práce.
Pokud chcete např. použít klávesové zkratky pro spouštění programů místo klepání na ikony na ploše
nebo používání příkazů v nabídce Start > Programy, postupujte následovně:
• klepněte pravým tlačítkem na ikonu zástupce programu na ploše nebo na položku v seznamu Start > Programy;
• v následně otevřeném dialogovém okně Vlastnosti klepněte na ouško karty Zástupce;
• umístěte kurzor do textového pole Klávesová zkratka, ve kterém bude standardně uvedena hodnota není;
• stiskněte nyní kombinaci kláves, kterou budete chtít používat pro spuštění tohoto programu. V příkladě
na obrázku to byla kombinace Ctrl+Alt+Shift+G.
Je možné použít funkční klávesy F1-F12, kombinace Ctrl+klávesa (funkční nebo na numerické klávesnici),
Ctrl+Shift+klávesa, Ctrl+Alt+klávesa nebo Ctrl+Alt+Shift+klávesa. Jako klávesu nemůžete použít Mezerník,
Tabelátor, Esc, Enter, PgDown, PgUp, End, Delete, BackSpace, CapsLock.
Určitě se vyhněte použití známých kombinací nebo kláves, jako třeba F1, F2, Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+V...
Použijete-li např. klávesu F1 pro spouštění nějakého programu, zablokujete si tím použití této klávesy, která
je běžně používána pro vyvolání nápovědy. Potřebujete-li kombinaci kláves pro spouštění programů zrušit,
otevřete opět okno vlastností zástupce, umístěte kurzor na položku Klávesová zkratka a stiskněte BackSpace.
Několik upozornění:
• klávesová zkratka, kterou zadáte, je plně funkční pouze tehdy, pokud jste ji zadali na ploše nebo
v seznamu programů Start > Programy. Použijete-li toto nastavení např. v okně Tento počítač, klávesová
zkratka fungovat nebude;
I n f o r m a c e o s y s t é m u

• klávesová zkratka je spojena s konkrétním zástupcem aplikace, ve kterém jste ji vytvořili. Pokud tedy
klávesovou zkratku přiřadíte zástupci na ploše, a potom tohoto zástupce odstraníte, přišli jste i o klávesovou
zkratku.
• bohužel se vám asi nepodaří zjistit, jaké kombinace kláves jste již definovali (pokud je zapomenete nebo
pokud se nepodíváte přímo do okna vlastností zástupce).
• to, že jste použili kombinaci kláves, která je v aplikaci používána pro nějakou konkrétní činnost, poznáte
pouze podle toho, že místo uvedené činnosti se spustí aplikace, které jste klávesovou zkratku nově přiřadili.