cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, July 30, 2008

10GE aneb Ethernet

Ideu přenosu desetigigabitového Ethernetu po měděných kabelech a umožnění tak podstatného snížení nákladů pro aplikace na krátké vzdálenosti se snaží realizovat dvě pracovní skupiny v organizaci IEEE. Vhodnými aplikacemi by měly být podle navrhovatelů stohování a propojování přepínačů nebo serverů do clusterů v datových a výpočetních centrech, a potenciálně připojení výkonných desktopů.
10GBase-CX4
První z obou skupin pracuje na specifikaci 10GBase-CX4, nebo-li IEEE 802.3ak, ta je určena k přenosu 10 Gigabit Ethernetu po čtyřech párech twinaxiálního měděného kabelu. Dosažená vzdálenost by měla být omezena na 15 metrů nebo ještě méně, použití by tedy bylo opravdu jen v rámci výpočetních středisek, např. k propojení serverů.
10GBase-CX4 může pomoci snížit náklady na propojení - twinaxiální kabel je sice dražší než optické vlákno, ale pro spojení na krátkou vzdálenost souhrnná cena mědi bude nižší. Standard by mohl být připraven do konce roku 2004 a první produkty v roce 2005.
10GBase-T
Pracovní skupina 10GBase-T získala označení IEEE 802.3an. Tato specifikace je určena pro přenos 10 Gigabit Ethernetu po kroucené dvoulince běžně používané Cat 5 a měla by být nástupce 1000Base-T.
Skupina 10GBase-T zvažovala dva různé přístupy - jeden protěžoval rychlost vůči vzdálenosti a druhý naopak protěžoval vzdálenost vůči rychlosti, u obou pak záleželo na kvalitě použité kabeláže.
• Preference vzdálenosti vůči rychlosti - tradičních 100 metrů zůstává zachováno, ale skutečnou rychlost 10 Gb/s bude možné dosáhnout jen na kabeláži Cat 7. S kabeláží Cat 5E dosáhnete jen okolo 2.5 Gb/s, s kabeláží Cat 6 dosáhnete rychlosti 5 Gb/s.
• Preference rychlosti vůči vzdálenosti - skutečnou rychlost 10 Gb/s dosáhnete na všech třech typech kabeláže - ale bude se měnit dosažitelná vzdálenost. S kabeláží Cat 5E dosáhnete 40 až 50 m, s kabeláží Cat 6 to bude 50 až 70 m, plných 100 m to bude opět jen na kabeláži Cat 7.
Podle posledních informací to vypadá, že se v IEEE rozhodli pro druhý z uvedených přístupů. Tzn., že 10 Gb/s dosáhnete na všech třech typech kabeláže - ale bude se měnit dosažitelná vzdálenost. U kabeláže kategorií 5E a 6 nedostačuje max. přenosová frekvence (je potřeba 625 MHz) a úroveň přeslechů. Dokončení standardu 10GBase-T nelze očekávat dříve než v roce 2005.
Případný přechod od 10GBase-CX4 (u kterého očekává dřívější přijetí i produkty) ke standardu 10GBase-T by neměl činit problémy, protože oba pravděpodobně budou používat rozhraní XAUI. Mezi výrobce čipů, přepínačů a kabelů, kteří přislíbily podporu pro nejméně jeden z uvedených standardů, patří 3Com, Avaya, Broadcom, Cisco, Extreme Networks, Force10 Networks, Foundry Networks, HP, Intel, Marvell a Solarflare.
Měď je levnější
Některé odhady říkají, že 10GE po mědi bude stát jen polovinu ceny své optické alternativy. Zpočátku bude cena produktů pro 10GE po mědi osm nebo devět krát vyšší jak u Gigabit Ethernetu, ale po několika letech by měla klesnout na dvou až trojnásobek Gigabit Ethernetu – tzn. 400 až 600 dolarů/port.
10 Gigabit Ethernet Alliance ukončila svoji činnost
Poté, co byly naplněny cíle sdružení, bylo 28. srpna tohoto roku oficiálně rozpuštěno. Aliance byla vlastně následníkem obdobného sdružení Gigabit Ethernet Aliance, která plnila obdobné funkce u gigabitového Ethernetu. Také stará webová stránka http://www.gigabit-ethernet.org byla přesměrována na http://www.10gea.org. Tato stránka bude ale podle oznámení také zrušena do konce roku, takže případní zájemci o kvalitní technické dokumenty a informace „přímo od zdroje“ by neměli váhat s její návštěvou.
A co dál?
Ačkoliv standard 10GE ještě není plně dokončen, ve vývojových laboratořích se samozřejmě již hledí dále kupředu. Pro podnikové sítě nejsou rychlosti přes 10 Gb/s zatím pravděpodobně zajímavé, pro přenosové sítě poskytovatelů služeb ale zajisté jsou a mohly by mít velký vliv právě na možnosti a druh poskytovaných služeb.
"Padesát procent členů 802.3ae si myslí, že dalším krokem by měla být rychlost 40 Gb/s," říká Johnathan Thatcher, předseda pracovní skupiny IEEE 802.3ae a CTO společnosti Worldwide Packets." Ale my jsme vždy zrychlili 10 krát."
Inženýři neradi objevují již vynalezené. Tak jako fyzická vrstva (PHY) Gigabitu Ethernetu byla založena na technologii Fibre Channel a některé 10G PHY mají blízko k OC-192, 40GE by mohl být pravděpodobně příští krok, tak jako rychlost 40 Gb/s je blízká k již existující technologii OC-768 SONET.
Jiní by šli ale ještě dále. Jsou nakloněni buď variantě 100 Gb/s nebo 160 Gb/s, protože čtyřicet gigabitů za sekundu je příliš malé navýšení na to, aby upoutalo dostatečný zájem uživatelů. Příčinou zůstávání u SONET technologie (160 Gb/s je rychlost OC-3072) je její spolehlivost a fakt, že zde bude pravděpodobně existovat ještě několik roků.
My, běžní uživatelé, si můžeme o těchto astronomických rychlostech budoucího Ethernetu zatím nechat jen zdát a maximálně se s kolegy opět sázet „...kolik to bude příště?“