cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 22, 2008

Část druhá: První kroky do života stránkyna frekvenci
MHzPevný disk:
GBRAM:
MBMonitor:Co hodláte ke svému počítači dokoupit v příštím roce:
METHOD="post" ENCTYPE="text/plain" NAME="mailForm"
ONSUBMIT="return mailIt(this)">

Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

Klepnete−li na tlačítko Vymazat, budou všechna textová políčka vymazána a u jednotlivých
výběrů se nastaví původní hodnoty. Tlačítkem Odeslat e−mailem se spustí skript, který je defi−
nován v hlavičce stránky, který z jednotlivých políček ankety sestaví řetězec, který následně
formulář odešle e−mailem přes nastavený klient elektronické pošty. Podrobně bude způsob
odesílání formulářů popsán v šesté kapitole třetí částí.
POZNÁMKA: V příkladu se objevil prvek formuláře typu hidden. V podstatě jde o prázdný prvek,
který nic ve formuláři nezobrazí. Má však svoji hodnotu a využívá se ho tím, že jeho hodnotu
lze modifikovat. Více v příští části v kapitole 6 věnované odesílání formulářů.
Zobrazení formuláře v prohlížeči
Před odesláním budou zobrazeny informace o počítači