cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, March 27, 2008

formulář může vypadat, víte. Při letmém pohledu na zdrojový kód a výsledné
zobrazení v prohlížeči vidíte, že se skládá z tabulky, která jej formátuje (ale není pro samot−
ný formulář důležitá), a ze značek definujících jednotlivá políčka a tlačítka.
Celý formulář je ohraničen párovou značkou
, která zejména definuje
jméno formuláře parametrem NAME. Parametr NAME je také důležitý u všech prvků vlastního
formuláře. Umožňuje jeho provázání s akcí definovanou skriptem. Pojmenováním prvku se
tak prvek stává objektem, kterému uživatel přiřazuje svojí odezvou nějakou hodnotu, nějaké
vlastnosti. Můžete tak třeba napsat skript, který provede přesměrování na nějakou jinou
webovou stránku v případě, že klepnete na tlačítko Další.
Parametr NAME se používá jednotlivých položek formuláře, abychom mohli později vyhod−
nocovat i hodnoty jednotlivých položek. I tyto položky formuláře vytvoří na stránce objekty,
jejichž hodnoty můžeme číst, zpracovávat a dokonce ovlivňovat.
Značka FORM má i další parametry, které např. definují akce, jež s formulářem zamýšlíte
(např. zaslání dat elektronickou poštou nebo zapsání do databáze). Těm se budu věnovat až
v další kapitole, zatím by to bylo jen mlácení prázdné slámy, bez jakékoliv vazby.