cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, January 23, 2008

Obrázky na stránkách

Při umísťování používejte co největší kompresi, neumísťujte obrázky zbytečně velké a hlavně
se vyvarujte zbytečných a matoucích obrázků, a to nejen kvůli vyšší celkové velikosti stránky
– dbejte na grafickou vyváženost, střídmost a úpravu. Internet by totiž měl být přímočarý
a přehledný, ne plný všelijakých obrázků, které nemají pro uživatele význam.
Umísťujeme obrázky
Značka IMG je jedna z mála nepárových značek HTML. Má základní syntaxi

a definuje soubor s obrázkem, který se má na stránku umístit. Jméno souboru je uvedeno
v hodnotě parametru SRC; pokud není u jména souboru uvedena cesta, jak relativní nebo
absolutní, prohlížeč hledá obrázek v aktuálním adresáři, tedy v tom, kde je umístěn doku−
ment, který obrázek zobrazuje. Celkem lze použít čtyři způsoby zadávání cesty:
_ – Obrázek je umístěn v aktuálním adresáři.
_ – Relativní zadání lokální cesty, obrázek umístěn
v nadřazeném adresáři.
_ – Absolutní zadání lokální cesty, kdy je
obrázek na místním pevném disku v určeném adresáři.
_ – Cesta k obrázku je zadána s celou
URL, kde se obrázek nachází, tzn. lze zobrazit jakýkoliv obrázek na kterémkoliv
serveru na celém světě.
Nejčastěji používané grafické soubory jsou typu JPG a GIF, které zároveň nabízejí nejvyšší
kompresi a tedy i úsporu místa, občas se používá i formátu PNG. Každý z těchto formátů má
svoje výhody a nevýhody, např. GIF může používat průhledné barvy, JPG zase až 16,7 mi−
liónu barev; GIF pouze 256. Dané formáty se tedy používají tam, kde se více hodí.
Potřebujete−li celou barevnou paletu, například u fotografií, použijete JPG. Potřebujete−li
naopak obrázek s průhledným pozadím, sáhnete po GIFu. Formát GIF se také hodí zejména
pro různá tlačítka akcí a jiné grafické prvky.
Na dalším řádku je umístěn obrázek.

Část první: Úvod do Internetu

Labels: