cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, January 07, 2008

Zadávání barev

HTML definuje pro základní barvy (bílá, černá, modrá, červená atd.) přímé názvy odpovída−
jící anglickému ekvivalentu jména barvy, tedy bílá=white, černá=black, modrá=blue, čer−
vená=red apod. Tyto barvy se zadávají jako hodnota parametrů značek. Jak jste si jistě všim−
li v předchozí kapitole, barva textu se zadává značkou .
Protože nelze pokrýt názvy všechny možné barvy a jejich kombinace, lze barvy „míchat“
pomocí hexadecimálního vyjádření. Např. modrá vypadá takto: #0000FF, jednotlivé složky
barvy – červená, zelená a modrá (red, green, blue – RGB) se tedy zadávají pomocí
osmibitových čísel (8 bitů = 256 kombinací = dvojciferné hexadecimální číslo), tedy v tomto
konkrétním případě je červená reprezentovaná dvojicí 00, zelená také dvojící 00 a nakonec
modrá dvojicí FF. Je nasnadě, že změna poměru barev RGB změní i výslednou barvu.
Základní barvy a jejich hexadecimální vyjádření:
Aqua tyrkysová #00FFFF
Black černá #000000
Blue modrá #0000FF
Fuchsia fialová #FF00FF
Část první: Úvod do Internetu
21
Gray šedá #808080
Green tmavě zelená #008000
Lime zelená #00FF00
Maroon tmavě červená #800000
Navy tmavě modrá #000080
Olive tmavě žlutá #808000
Purple tmavě fialová #800080
Red červená #FF0000
Silver stříbrná #C0C0C0
Teal tmavě tyrkysová #008080
White bílá #FFFFFF
Yellow žlutá #FFFF00
Abyste nemuseli potřebné barvy míchat přímo v HTML podle oka, je dobré je vytvořit nejdříve
v nějakém grafickém editoru, který umožňuje editovat barevnou paletu. Hodnoty tyto barvy
tvořící si zapíšete a teprve pak umístíte do HTML. Upozorňuji, že se musí jednat o barevný
model RGB, nikoliv CMYK!

Labels: ,