cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, December 29, 2007

Fonty a jejich používání

V textu se navíc nemusíte omezovat pouze na změnu řezu písma, lze zaměnit dokonce i celý
font za jiný, a to včetně jeho velikosti. Vynikající vlastností je možnost zadávat velikost písma
i relativně, vzhledem k velikosti aktuálně definované. Pokud je například aktuální velikost
fontu 2 (standardní nastavení, odpovídá zhruba velikosti 10 ve Wordu), lze ji změnit pouhým
přičtením nebo odečtením požadovaného čísla.
Font písma a jeho vlastnosti se definují značkou FONT, která má tyto parametry:
_ SIZE="velikost" – Velikost zvoleného písma od 1 do 7. Pokud zadáte před
velikostí znaménko + (plus) nebo − (minus), změníte velikost písma vzhledem
k aktuální tak, že se zadaná hodnota přičte (popř. odečte) od této velikosti.
_ FACE="písmo" – Název písma, který bude použit. Toto písmo musí být v seznamu
nainstalovaných písem a musí být zadán jeho přesný celý název; pokud jej zadáte
špatně, bude použito písma standardního (Times New Roman).
_ COLOR="barva" – Definuje barvu písma.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
BASEFONT, která nastaví základní velikost všech písem. Pokud tedy tuto velikost značka FONT
změní, vrátí se ukončením platnosti této změny značkou velikost zpět na tu, kterou
definovala značka BASEFONT.
Syntaxe zápisu je , kde n je velikost písma od 1 do 7, tedy podob−
ně jako u značky FONT. Na rozdíl od ní zde nelze zadat relativní velikost.
3.3.5 Používání nadpisů
V HTML je k dispozici šest úrovní nadpisů, každý se svou specifickou značkou, v níž je přímo
definovaná úroveň velikosti nadpisu:
H1, H2, …, H6
přičemž značka H1 zobrazí největší nadpis, jehož velikost se plynule zmenšuje až k H6.
Stejně jako u normálního textu můžete nadpis zarovnat doleva, doprava a na střed, a to
stejným parametrem ALIGN a stejnou syntaxí. Každý parametr ALIGN má vliv pouze na ten
nadpis, v jehož značce byl umístěn a jeho platnost jím také končí.
Na vzhled nadpisu, tedy jeho font a barvu, má vliv jednak globální nastavení barev (viz
dále), jednak poslední nastavení značky FONT. Bylo−li tedy touto značkou nastaveno písmo
Arial a barva červená, tak i nadpis bude zobrazen písmem Arial a červenou barvou. Na nad−
pis samozřejmě nemá vliv nastavení velikosti fontu.