cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, January 12, 2008

Výchozí nastavení barev stránky
Každý dokument HTML má svoje výchozí barevné nastavení – barva pozadí, implicitní barva
textu, barva odkazy na jinou stránku, barva odkazu již navštívené stránky apod. Všechny tyto
implicitní barvy se nastavují na začátku zdrojového textu ve značce BODY, která uvozuje tělo
vlastního kódu, který bude prohlížeč zobrazovat (viz kapitola 2).
Jednotlivé jeho parametry jsou následující:
_ BGCOLOR – Barva, která bude použita na pozadí, standardně bílá.
_ TEXT – Implicitní barva textu, která se použije, nestanoví−li uživatel jinak, standard−
ně černá.
_ LINK – Barva odkazu, který jste ještě nenavštívili, standardní nastavení je modrá.
_ VLINK – Barva již navštíveného odkazu, implicitní nastavení fialová.
_ ALINK – Barva odkazu, na nějž jste právě klepnuli, standardně červená.
Pokud tedy použijete ve značce BODY všechny uvedené parametry, vypadá to např. takto:
ALINK="red">
Tato značka nastaví následující barvy: barva pozadí černá, barva textu bílá, barva odkazu ne−
navštívené stránky žlutá, barva odkazu navštívené stránky zelená a konečně barva odkazu,
na nějž jste právě klepnuli, červená.
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

Labels: ,