cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, March 13, 2008

Odkazy
Odkazy zpřehledňují práci s Internetem. Rozdělují jej na množství různých kapitola a pod−
kapitol, takže se uživatel snadno orientuje ve velkém množství informací. Díky tomu můžete
na Internetu také velice snadno vyhledávat, třeba jako u knihy: Pokud hledáte konkrétní kapi−
tolu, podíváte se do obsahu a nalistujete si patřičnou stránku, kde kapitola začíná. Něco
podobného, a dokonce efektivnějšího, lze díky odkazům vytvořit i v HTML.
Základ práce s odkazy
Aby se daný prvek v HTML stal odkazem, je nutné jej uzavřít do párové značky

kde A je vlastní značka a HREF parametr definující stránku, která se má po kliknutí na tento
odkaz zobrazit v prohlížeči. Hodnota parametru HREF může být i jakýkoliv binární soubor
(videoklip, archív ZIP, aj.) nebo URL (adresa Internetu), zatím však bude odkaz směřovat pro
jednoduchost pouze na konkrétní stránku, tedy soubor HTML.
Odkazem, tedy to, co bude na stránce vidět jako odkaz (text, obrázek), je tedy prvek uza−
vřen značkou A. Pokud chcete, aby se odkazem stal text „Toto je odkaz na další stránku“,
vložte do zdrojového textu řádek
Toto je odkaz na další stránku
Odkaz (text) bude v prohlížeči podtržen a zobrazen modře (nebo barvou, která je definovaná
na začátku sekce BODY). Když na tento text klepnete kurzorem myši, načte prohlížeč do
aktuálního okna (nebo toho, které definujete) soubor stranka.html, pokud se nachází
Část první: Úvod do Internetu
29
Implicitní zarovnání textu a obrázku je nastaveno na bottom
v aktuálním adresáři (pokud se nachází jinde, je třeba zadat cestu). Odkaz také může být
pouze součástí věty, nejen věta celá. Lze tak vytvořit i několik odkazů v jednom odstavci:
V textu může být i více odkazů. Toto
je první odkaz, toto pak HREF="stranka.html">druhý a nakonec i HREF="stranka.html">třetí.
To, co prohlížeč zobrazí jako odkaz, může být i obrázek nebo kombinace textu a obrázku.
Pokud tedy chcete, aby se odkazem stal obrázek, zkuste napsat do zdrojového kóduDaný obrázek (obrazek.gif) se v prohlížeči zobrazí s modrým rámečkem o velikosti dvou
bodů, pokud to nezakážete:

Samozřejmě orámování může mít libovolnou velikost, kterou nastavíte parametrem BORDER.
Z předchozích příkladů tedy vyplynuly dva shrnující fakty:
_ Odkaz může být umístěn uvnitř věty, může tvořit samostatnou větu nebo dokonce
i celý odstavec. Kromě textu může být součástí odkazu i obrázek.
_ Text, který je ohraničen značkou A může být jakýmkoliv způsobem, dostupným
v HTML, formátován a zvýrazňován. Značka A totiž definuje pouze ten fakt, že tento
text bude odkazem na nějakou stránku či soubor. Na text definovaný jako odkaz
nebude mít platnost pouze nastavení barvy značkou FONT, ta je totiž definována na
začátku dokumentu ve značce BODY parametrem LINK.
Jako odkaz nemusí být pouze soubor nebo stránka HTML, ale také adresa elektronické pošty:
Pošli vzkaz
Klepnete−li na tento odkaz, spustí se klient elektronické pošty (který je nastaven jako výchozí)
a umožní vám na zadanou adresu zaslat e−mail. Aby byl odkaz odlišen, nemá modrou, ale
tmavě červenou barvu.