cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, April 19, 2008

Pokud chcete
nabídnout uživateli více možností, použijte raději zatrhávací políčka, tzv. checkboxy (viz dále).
Značka TEXTAREA – textové pole o větším počtu řádku
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
40
Část formuláře, v níž je obsažen výběr ze seznamu, může vypadat třeba takto:

Tento kousek kódu HTML vytvoří seznam, který můžete vidět na obrázku.
V praxi však není potřeba používat uzavírací značky , stejně jako není nutné
používat ukončovací značky u definice políček tabulky TD nebo TR. Ukončení roletkového
výběru je však nutné použít.
Dalšími zajímavými a mnohdy užitečnými parametry značky SELECT jsou:
_ SIZE="n" – Počet řádků, které jsou v roletce implicitně zobrazeny. Roletka tak má
předem danou velikost a je−li počet položek větší, vytvoří se v pravé části roletky
posuvník, kterým můžete seznamem rolovat. Z vysouvací roletky se tak vytvoří rolet−
ka se stálou velikostí. Je to vidět na obrázku, kde je vytvořena roletka s pevně daný−
mi třemi řádky, tj. SIZE="3".
_ DISABLED – Použití roletky bude zakázáno, bude zobrazená zašedlou barvou (stej−
ně jako u nepoužitelné položky v nabídce Wordu nebo Excelu).
Výběr položek (typ procesoru) ze seznamu
Roletka s pevně danými třemi řádky; její součástí je posuvník
Část druhá: První kroky do života stránky
41
I značka OPTION, která definuje jednu položku seznamu, má svoje parametry, které nemo−
hu pominout. A sice:
_ SELECTED – Hodnota takto označená je implicitně vybrána, tj. je nastavena do okna
seznamu a zbarvena tak, jako kdyby na ni uživatel klepl.
_ VALUE – Parametr VALUE předává serveru nebo skriptu jinou hodnotu, než je
zobrazena uživateli. Vidí−li uživatel v seznamu položek v roletce třeba „Automobil
Volkswagen“, obdrží server místo této hodnoty třeba jen „Volks“. Nejjednodušeji to
vysvětlí tento příklad (a také předchozí parametr, SELECTED):

Z obrázku je patrné, že implicitně je vybraná hodnota seznamu „Škoda Fabia“, protože má ve
značce OPTION umístěn parametru SELECTED.
Ale zpět k parametru VALUE. Vybere−li ze seznamu položku „BMW 525 TDI“, je tato hod−
nota, tento celý řetězec předán skriptu nebo serveru pro zpracování. Totéž platí i pro Fabii,
Felicii a Careru. Pokud však zvolíte „Volkswagen Golf“, bude skriptu nebo serveru předána
pouze hodnota „Golf“, protože je−li přítomen parametr VALUE, má jeho hodnota přednost
a tudíž je řetězec „Volkswagen Golf“ ignorován. Parametr VALUE se tedy hodí všude tam, kde
není potřeba serveru předávat žádné dlouhé řetězce dat, navíc to mnohdy zjednodušuje zpra−
cování.