cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, April 07, 2008

TYPE="password"
To, co píšete, se bude zobrazuje jako série hvězdiček. I zde je možné dodat implicitní text, ten
se také zobrazí jako hvězdičky.
1.2 Políčka o větším počtu řádků
Nestačí−li vám jednořádkové pole, můžete použít značky
TEXTAREA
Umožňuje vytvořit pole o libovolném počtu řádku. To se hodí např. tehdy, když chcete, aby
vám uživatel napsal svůj názor, vyslovil kritiku nebo naopak pochvalu. Psát delší text do jed−
nořádkového pole je totiž krajně nepřehledné. Na rozdíl od značky INPUT, která je nepárová,
je TEXTAREA značkou párovou. Mezi značkami je totiž uložen implicitní text, který bude do
textové oblasti vyplněn ještě před návštěvou stránky uživatelem.

Značka TEXTAREA má podobné parametry jako jednořádkové políčko (TYPE="text">), nezadává se však typ prvku; ten je totiž přímo určen značkou. Stejně jako
u políčka má víceřádkové pole svoje jméno (NAME) a velikost. Ta se však zadává trošku jiným
způsobem – parametry
COLS="počet sloupců"
ROWS="počet řádků"
Parametr COLS je defacto shodný s parametrem SIZE u jednořádkového políčka – udává
jeho šířku (počet sloupců) ve znacích. Navíc tu je parametr ROWS, který udává výšku (počet
řádků) oblasti, opět ve znacích. Chcete−li např. textovou oblast s šířkou 30 znaků a výškou
5 znaků, napíšete do zdrojového kódu:

Jistě jste si všimli, že při psaní textu delšího než je jeden řádek, se text automaticky zalamu−
je. To je dáno implicitním nastavením parametru
WRAP="on"
Políčko typu passwordse hodí pro zadávání hesla
Část druhá: První kroky do života stránky
39
Pokud chcete zalamování vypnout (i když, proč byste to dělali – tehdy je lepší použít kla−
sického jednořádkového políčka), zadejte jako hodnotu parametru WRAP="off".