cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, April 02, 2008

1.1 Textová políčka
Základním prvkem formuláře je textové políčko, do něhož se vepisují požadované informa−
ce. V předchozím případě to byla například otázka na oblíbený nápoj:

Takto může vypadat jednoduchý formulář na webové stránce
Část druhá: První kroky do života stránky
37
Značkou, která políčko definuje, je tedy

Jak je patrné z překladu anglického názvu značky, jde o značku, která očekává vstup od
uživatele. Ať už je to text napsaný z klávesnice, nebo klepnutí na tlačítko. INPUT má mnoho
různých parametrů, nyní se zaměřím pouze na ty, které umožňují definovat textové políčko.
Prvním takovým parametrem je
TYPE="text"
POZNÁMKA: Parametr TYPE obecně určuje charakter, typ políčka. Může jít buď o textové
políčko, tlačítko, zaškrtávací políčko (tzv. checkbox) apod.
Políčku můžete také navolit jeho velikost, která se zadává parametrem
SIZE="délka"
Pokud nezadáte velikost políčka, bude nastavena standardní délka zhruba 20 písmen. Protože
však můžete psát do políčka text delší, než je jeho velikost, lze nastavit i maximální počet
znaků, které lze do políčka vepsat. Tohoto se dociluje parametrem
MAXLENGTH="počet slov"
Do políčka pak nelze zapsat text delší, než jste zadali. Samozřejmě že při zadávání parametru
MAXLENGTH nejste omezeni velikostí políčka, což by bylo trošku nelogické. Políčko tedy
může být klidně kratší než počet zadávaných znaků.
Zajímavým doplňkem definice textového políčka je možnost přednastavit text, který bude
v políčku vepsán již při příchodu uživatele na zadanou stránku, a sice parametrem
VALUE="přednastavený text"
Celá definice textového políčka může vypadat např. takto:

TIP: Chcete−li použít políčka např. pro nastavení hesla, kdy nechcete, aby někdo mohl text do
políčka napsaný (heslo) opsat, použijte značku INPUT s parametrem
Do textového políčka lze vložit přednastavenou hodnotu
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky.