cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, May 02, 2008

Tlačítka formulářů

Po vyplnění formuláře musí dát uživatel na vědomí prohlížeči, že může s obsahem formuláře
dále pracovat. Buďto obsah odeslat serveru nebo předat nějakému řídicímu skriptu. To
zpravidla provádí klepnutím na tlačítko, které bývá umístěno na konci formuláře. To se defi−
nuje opět klasickým způsobem, značkou INPUT:

Toto je základní, jednoduché tlačítko, s jehož stisknutím je ve skriptu spojena nějaká další
akce, např. zpracování obsahu formuláře.
Velikost tlačítka se přizpůsobí velikost textu, který je uveden jako hodnota parametru VALUE.
Pokud ji napíšete třeba takto:

zvětší se zároveň i velikost tohoto tlačítka (viz předchozí obrázek).
Další možnosti tlačítek jsou následující:
_ TYPE="reset" – Tlačítko, které se používá při resetování (vymazávání, nastavení
na původní hodnotu) všech prvků formuláře.
_ TYPE="submit" – Tlačítko, po jehož stisknutí se obsah vyplněného formuláře
odesílá směrem k serveru.
Tlačítko lze také definovat značkou BUTTON, jehož možnosti formátování zdaleka přesahují
možnosti obyčejného tlačítka, jež je definováno přes . Jeho syn−
taxe je:

Jednotlivé parametry mají tento význam (stručně):
_ NAME – Jméno tlačítka, na které se odkazují skripty, které jsou s tlačítkem provázány.
Jednoduchá tlačítka. Text na spodním hovoří sám za sebe.
Část druhá: První kroky do života stránky