cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, July 17, 2008

Nadpis1


Lze přenášet data mezi jednotlivými
programy, a to bez toho, že by bylo nutné je ukládat do
souborů a tyto soubory zase otevírat. Data cestují mezi
aplikacemi přes tzv. schránku; každá slušná aplikace ve Windows
98 umí data do této schránky umístit a také je z ní
vyjmout.


Nadpis2


Podobně lze přenášet data i mezi
jednotlivými dokumenty stejného programu; v tomto případě se
navíc nikdy neztrácí kvalita dat (uspořádání, atributy,
"inteligence").


Nadpis3


Stejně tak lze přenášet data mezi
různými místy jednoho dokumentu, dokonce i celé dokumenty a
složky: způsob je neobyčejně jednoduchý a také rychlý.


Nadpis4


Mezi programy lze vytvářet pomocí
přenesených dat tzv. propojení. Tato propojení umožňují spouštět
poklepáním na umístěná data (umístěný objekt) původní aplikaci;
pokud navíc dojde ke změně původních dat, je tato změna reflektována
tam, kde jsou pomocí propojení umístěna.


Část druhá: První kroky do života stránky
55
Vidíte, že zdrojový text za použití klasických metod formátování v HTML je zdrojový text
velice nepřehledný a zbytečně dlouhý. Sice poskytne požadovaný efekt, představte si však,
že podobných prvků bude na stránce více. Zdrojový kód stránky bude dlouhý a bude se
dlouho stahovat na klientský počítač. A přitom to lze vyřešit tak elegantně a jednoduše, a sice
za použití kaskádových stylů, CSS:
Do sekce HEAD se umístí tato definice dvou použitých stylů:

Vlastní zdrojový kód vypisovaného textu pak bude vypadat takto:

Nadpis1


Lze přenášet data mezi jednotlivými programy, a to bez toho,
že by bylo nutné je ukládat do souborů a tyto soubory zase
Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
56
Docela pracné formátování v HTML sice dá požadovaný efekt, ale není to stále ono.
otevírat. Data cestují mezi aplikacemi přes tzv. schránku; každá
slušná aplikace ve Windows 98 umí data do této schránky umístit
a také je z ní vyjmout.


Nadpis2


Podobně lze přenášet data i mezi jednotlivými dokumenty stejného
programu; v tomto případě se navíc nikdy neztrácí kvalita
dat (uspořádání, atributy, "inteligence").


Nadpis3