cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, June 09, 2008

Jak integrovat skript do webové stránky
Celý program napsaný v nějakém skriptu musí být ve zdrojovém kódu HTML označen
párovou značkou:

Parametrem této značky je pak jazyk (VBScript, JavaScript), v němž je skript napsán, aby jej
prohlížeč mohl dobře interpretovat. Tímto parametrem je
LANGUAGE="skript"
jehož hodnotou je název jazyka, v němž je vytvořen program, který bezprostředně následu−
je. Pokud je takovýmto jazykem JavaScript, bude značka SCRIPT vypadat takto:
TOPlist

Powered by Blogger