cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, August 07, 2008

Úprava okna Tento počítač
V následujících několika tipech si ukážeme možnosti změny vzhledu okna Tento počítač (nebo Průzkumník).
Začnu od nejjednodušší úpravy a tou je změna zobrazení vlastního obsahu, což asi všichni znáte.
• Pokud chcete trvale změnit způsob otevírání složek v tomtéž nebo vždy novém okně, otevřete příkazem
Nástroje > Možnosti složky stejnojmenný dialog:
Na kartě Obecné najdete skupinu
Procházení složek a v ní klepněte
na jeden z přepínačů, kterými
nastavíte možnost otevírání nové
složky v nové nebo ve stejném okně.
• Otvírá se vám při každém poklepání na složku vždy nové a nové okno se složkami a soubory? Při otevírání
nové složky podržte stisknutou klávesu Ctrl.
• Obráceně, pokud se vám složky otevírají pouze v jednom okně a potřebovali byste mít složku, kterou
právě chcete otevřít, v samostatném okně, podržte při poklepání rovněž klávesu Ctrl. Dvě okna se složkami
mohou být vhodná např. při kopírování nebo přemisťování souborů přetahováním apod.
Ú p r a v a o k n a Te n t o p o č í t a č
7
• Klepněte v otevřeném okně Tento počítač kdekoliv na ploše pravým tlačítkem myši a z místní nabídky
vyberte Zobrazit a následně některou z položek seznamu, který se ukáže.
Vyzkoušejte si jednotlivé režimy zobrazení, mně osobně nejlépe vyhovuje zobrazení
Podrobnosti, se všemi potřebnými údaji o každém programu nebo složce.
• Pokud vám (tak, jako mně) zavazí v levém pruhu okna Tento počítač zobrazování některých informací,
jako informace o obsazení disku, možnost přechodu do složky Dokumenty nebo informace o označeném
souboru..., odstraňte je označením přepínače Používat klasické složky systému Windows ve skupině Zobrazení
WWW na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti složky.
• Mění-li se vám způsob zobrazování jednotlivých složek, vyberte a nastavte si zobrazení, jaké vám maximálně
vyhovuje a příkazem Nástroje > Možnosti složky > Zobrazit se dostanete na kartu Zobrazit již
uvedeného okna Možnosti složky.
Klepněte na tlačítko Jako aktuální
složka v horní části karty Zobrazit.
Všechny složky se budou
následně zobrazovat ve stejném
režimu zobrazování jako aktuálně
vybraná složka.
Nemá smysl procházet všechny
další možnosti nastavení zobrazování,
které můžete na této kartě
měnit. Jejich význam je jasný
z pojmenování.
Pokud byste přece jenom potřebovali širší vysvětlení, klepněte na ikonu s otazníkem vpravo nahoře a následně
kurzorem ve tvaru otazníku na vybranou položku v seznamu.
• Ve výše uvedeném seznamu bych DOPORUČOVAL:
- označit přepínač Zobrazit skryté soubory a složky
- zaškrtnout Zobrazit na ploše složku Dokumenty
- zaškrtnout Zobrazovat úplnou cestu v adresním řádku stejně jako Zobrazovat úplnou cestu
v záhlaví
T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e
8