cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, August 01, 2008

Dlouhá jména a MS-DOS

MS-DOS pracuje standardně pouze s názvy vyhovující konvenci 8.3, tj. max. 8 znaků ve jménu a 3 znaky
v příponě (navíc řada znaků není dovolena: mezera, tečka, hvězdička...). Pokud tedy budete v okně PříT
kazový řádek nebo přímo v režimu MS-DOS chtít pracovat se soubory, které mají dlouhá jména, máte dvě
možnosti: buďto použít zkrácenou podobu názvu (tzv. alias) nebo speciální konvenci zápisu, kdy název souboru
zapíšete v uvozovkách. Tedy příkaz pro kopírování souboru na jiné místo v okně Příkazový řádek může
vypadat takto:
copy tentos~1.txt “nový soubor.txt“ nebo copy “tento soubor.txt“ “nový soubor.txt“
Můžete samozřejmě použít i zápis copy tentos~1.txt novýso~1.txt, ale potom se bude zkopírovaný soubor
jmenovat skutečně pouze novýso~1.txt.
Co z toho vyplývá za ponaučení? Ponaučení jsou dvě: zaprvé – pokud nemusíte, nepoužívejte MS-DOS.
Budou-li vám chybět některé šikovné příkazy, např. možnosti výběrů se zástupnými znaky apod., najdete
pod Windows řadu programů, které to také zvládnou. Zadruhé – pokud používáte některý dosovský program
pro práci se soubory (třeba i nevědomky), může docházet ke zkracování dlouhých jmen na dosovskou variantu
8.3!