cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, March 16, 2010

Kontrola disku a defragmentace

Standardem při kontrole disku a defragmentaci souborů by se vám měl stát tento postup:
otevřete okno Tento počítač (nebo Průzkumník);
pravým tlačítkem klepněte na ikonu některého pevného diku vašeho počítače;
V místní nabídce
vyberte příkaz
Vlastnosti.
V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na ouško karty Nástroje:


Na této kartě vidíte dva panely – jeden informuje
o stavu kontroly chyb na vybraném disku,
druhý o poslední provedené
defragmentaci.
Doporučuji před spuštěním defragmentace
vždy provést kontrolu chyb, proto klepněte na
tlačítko Zkontrolovat.
Defragmentaci disku spusťte teprve po úspěšném proběhnutí kontroly disku. Vlastní defragmentaci zahájíte
klepnutím na tlačítko Defragmentovat. V tomto případě se obejde možnost nastavení parametrů defragmentace
tak, jak jsme si v předchozí části ukázali, a defragmentace disku bude ihned spuštěna.
Pokud se chcete přesvědčit nebo změnit nastavení parametrů defragmentace, použijte místo tohoto postupu
spuštění příkazem Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Defragmentace pevného
disku viz předchozí tip.
Přemístění odkládacího souboru
Častým případem je tato situace: koupíte standardní počítačovou sestavu a postupně ji vylepšujete.
Vzhledem k tomu, jak se dnes vyvíjejí ceny např. pevných disků, se možná rozhodnete k původnímu pevnému
disku dokoupit druhý, často výrazně větší disk. Problémem je to, že pokud budete chtít použít nový
větší disk jako systémový disk, budete muset řešit otázku přeinstalace systému a možná i většiny aplikací.
Můžete sice experimentovat s přenesením různých systémových souborů, ale jako nejschůdnější se asi nakonec
ukáže nová instalace. Windows a aplikace pro Windows jsou známé nejen svými nároky na paměť,
ale i na vlastní diskový prostor a ideální řešení by bylo přeinstalovat vše na nový disk a menší starší disk
používat jako pracovní nebo záložní medium.
Může se ale stát, že nová instalace nebude z jakéhokoliv důvodu možná, nebo, že bude stačit přesunout
na nový disk jenom datové soubory a pracovní prostory jednotlivých aplikací, a vše by mohlo nějakou dobu
zůstat při starém. Vedle adresářů a souborů, které dokážete přesunout klasickými metodami pomocí Průzkumníka
nebo nástroje Tento počítač, je možné přemístit i jeden z největších souborů na disku – odkládací
(swapovací) soubor Win386.swp. Dříve než se pustíte do práce, ukliďte si cílový disk: zlikvidujte nepotřebné
soubory a spusťte defragmentaci (viz samostatný tip na toto téma).
Odkládací soubor nelze přemístit běžnými nástroji pro práci se soubory a je nutno použít následující postup:
Otevřete okno Systém – vlastnosti (buďto příkazem Start > Nastavení > Ovládací panely > Systém nebo
klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a zvolte Vlastnosti).
I n s t a l u j e t e n o v ý S W / H W ? – P o u ž i j t e z á c h y t n é b o d y !

Labels: