cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, May 04, 2010

Windows XP

Windows XP síce vyžadujú pomerne dosť pamäte, Microsoft odporúča minimálne 128 MB, no pokiaľ majú Xpčka tejto
„šťavy“ dostatok, dajú sa s ňou, teda s tou pamäťou, robiť zaujímavé veci. Nasledujúce úkony budú vyžadovať zásah
do registrov, preto ich odporúčam vykonávať len tým skúsenejším. Ako základ si zoberieme cestu do registrov:HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory ManagementLargeSystemCache
Táto hodnota je defaultne nastavená na [0], ak ju zmeníme na [1] v podstate tým povieme operačnému systému, aby
uvoľnil 4 MB systémovej pamäte, ktorá je inak vyhradená pre „disk caching“, pre file system caching.
Týmto spôsobom vlastne operačný systém cachuje kernel OS do pamäte, takže aplikácie sa stavajú rýchlejšími
a dostupnejšími. Podľa Microsoftu je hodnota [0] odporúčaná pre serverové aplikácie, ktoré vyžadujú svoje vlastné
cachovanie, ide napr. o SQL Server, príp. IIS. Táto hodnota je napr. defaultne zapnutá u Windows 2000 Server.
Ak zmeníte hodnotu na 1, váš systém bude spotrebúvať viac pamäte, čo môže na druhej strane spomaliť iné
procesy--napr. SQL či IIS. Pre užívateľa, ktorý nevyužíva serverové aplikácie môže táto zmena znamenať výrazné
zvýšenie rýchlosti aplikácii.

Labels: