cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, February 09, 2011

Ako zapnúť v Microsoft Word tzv. Live Scrolling ??
(alebo tiež priebežné posúvanie textu)
Ak bežne skúšate posúvať text pomocou scrollbaru na pravej strane pomocou
ľavého tlačidla myši, nevidíte, ako sa text posúva.
Zmenu uvidíte až po pustení tlačidla myši.
Použitím tohto triku budete môcť priebežne sledovať,
kde sa v texte nachádzate aj bez pustenia tlačidla.

Nájdite kľúč
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[Office Version]\Word\Options].
Položka [Office Version] môže byť rôzna.
Je to spravidla 8.0, 9.0 alebo 10.0 v závislosti od verzie kancelárskeho balíka Office.
Otvorte tú, v ktorej sa nachádza podkľúč Word.
Niekedy je potrebné vytvoriť aj podkľúč Options.
Teraz vytvorte premennú s názvom LiveScrolling typu STRING a nastavte jej hodnotu na 1.
Pôvodný stav dosiahnete nastavením hodnoty na 0.

Labels: