cool web a perfektni rs- Doporucuji

Wednesday, May 19, 2010

tipy a triky

Ako sa dajú v Media Playeri sprístupniť funkcie pre DVD.
Otvorte kľúč
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings]
a vytvorte novú premennú typu STRING s názvom EnableDVDUI.
Nastavte jej hodnotu na yes.

Labels: