cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, May 25, 2010

tipy a triky

Ještě než se pustíte do úprav, musíte být přihlášen jako Administrator (resp. jako uživatel s právy správce systému). Program InCD musí být odinstalován (poté je doporučeno restartovat počítač). Stáhněte si soubor nerouser.zip (http://www.cdr.cz/files/software/Ahead/nerouser.zip)(24kB)

1. Rozbalte zip a soubory nahrajte do adresáře Nero\Misc (většinou asi \Program Files\ahead\Nero\Misc).
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na souboru NeroSecurity.inf dejte a vyberte příkaz Install.
3. V Control Panel -> Administrative Tools spusťte službu NeroSVC (klikněte na položce pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Run).
4. Spusťte program Nero a v nabídce File -> Preferences vyberte záložku Security, na níž můžete přidělit vypalovací práva zvolené skupině uživatelů.
Někdy se může stát, že se u síťových disků objeví červená značka X, přestože disky jsou dostupné. V takovém případě stiskněte v Exploreru klávesu F5. Zmizí-li červené značky, pokračujte bodem 11. V opačném případě pokračujte bodem 5.
5. Aby bylo možné tyto červené značky odstranit, je třeba službu NeroSVC přihlásit pod uživatelským účtem s právy správce systému.
6. Ukončete službu NeroSVC (klikněte na položce pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz End).
7. Aby tyto červené značky u síťových disků zmizely, je potřeba program Nero spustit a hned zase ukončit (ale Explorer v programu Nero musí být alespoň chvíli aktivní).
8a. Dvakrát klikněte na NeroSVC.
8b. Jděte na Log On.
8c. Zvolte přepínací tlačítko This account.
8d. Zde zadejte uživatelské jméno správce místního počítače (ne správce sítě) nebo jiného uživatele s právy správce systému a zadejte a potvrďte také heslo.
8e. Potvrďte, ale okno Services ještě nezavírejte.
9. Pokud v seznamu v dialogu Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy -> Local Policies -> User Rights Assignment -> Log On As Service ještě není uvedený uživatel (nebo skupina, do které patří), kterého jste zadali v bodě 8d), přidejte jej a zavřete dialog.
10. Spusťte službu NeroSVC - viz bod 4.
11. Nyní již může každý uživatel, patřící do skupiny zadané v bodě 4, vypalovat.

Labels: