cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, February 23, 2008

Dva způsoby obtékání obrázku zarovnaného vlevo
Pokud nepoužijete žádného zarovnávacího parametru, je obrázek vložen do textu přesně tam,
kde jej umístíte ve zdrojovém kódu. Ovšem zarovnání je implicitně nastaveno na bottom,
text tedy bude zarovnán na spodní stranu obrázku.

Tohle je obyčejný text, do něhož

vložen obrázek. Text se zarovná ke spodnímu okraji tohoto
obrázku a dál bude pokračovat pod ním.

Jediný způsob, jak nastavit obtékání obrázku textem podél celé jeho výšky, je tedy nastavit
mu zarovnání doleva či doprava, jinak bude text vždy srovnán se spodním okrajem. Jedno
z řešení, jak toto obejít, je použití tabulek (viz knihu Tvorba WWW pro úplné začátečníky).

Labels: