cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 25, 2006

Přechod

ze stínu na světlo resp. přechod z neosvětlené části tělesa na osvětlenou část tělesa je plynulý. Zde záleží na mnoha okolnostech. A to na zdroji - bodový, rozptýlený a pod., jeho vzdálenosti a intenzitě. Na tělese, které je osvětlováno, zda paprsky odráží, je částečně prostupné pro světlo nebo jde o těleso, které světlo pohlcuje a pod. Velký vliv má kvalita plochy, na kterou vržený stín dopadá. Tato plocha taktéž může celou světelnou situaci ovlivnit. A to tím, že světelné paprsky může pohlcovat nebo odrážet. Při nerovném a reflexním povrchu může působit jako druhotný zdroj světla a pod.
Tyto a mnohé další přírodní vlastnosti je třeba brát v úvahu, jestliže hodláme pomocí počítače simulovat přirozeně scénu, na kterou je lidské oko zvyklé. Přirozenost je dosahována mnoha způsoby. Některé z nejčastěji používaných uvedeme v následujícím.

Tuesday, May 23, 2006

grafika

Stínování. (Shadow volume.) Mez vlastního stínu, vržený stín.
V kapitole o viditelnosti jsme určovali na tělesech a plochách viditelné a neviditelné části těles resp. ploch. Jestliže na místo oka umístíme zdroj světla a za těleso resp. plochu v pořadí světelný zdroj, těleso umístíme záchytnou plochu - rovinu, potom promítneme-li obrys tělesa ze zdroje na záchytnou plochu - rovinu - dostaneme vržený stín tělesa na plochu. Obrys tělesa nazýváme mezí vlastního stínu. Z praxe ovšem je zřejmé, že pojmy mez vlastního stínu, vržený stín jsou pouze teoretické. Vlivem fyzikálních zákonů o lomu, odrazu a jiných fyzikálních efektů přechody mezi osvětlenou a neosvětlenou části tělesa jsou plynulé a prakticky neexistují ostré hranice. Obdobně je tomu také u vrženého stínu, který ze stínu (tmy) do osvětlené plochy prochází přes polostín.

Monday, May 22, 2006

Editace system.ini

Pro pokročilejší: Najděte soubor "system.ini" a otevřete ho v textovém editoru. Najděte sekci [vcache] a vložte (pokud tam ještě nejsou) nebo editujte následující hodnoty:
[vcache]
MinFileCache=16384
MaxFileCache=16384
Chunksize=512
NameCache=2048
DirectoryCache=48

To jsou "ověřené" hodnoty pro 64MB paměti. Zkuste najít optimum pro váš systém. Pokud máte 128MB zkuste np. tyto hodnoty vynásobit 2-mi.
Legenda:
MinCacheFile / MaxCacheFile - souborová cache, doporučená hodnota 1/4 velikosti RAM,
Chunksize - velikost virtuálného paměťového bloku tzv. "chunku",
NameCache - limit počtu jmen ve jmenné cache,
DirectoryCache - počet cacheovaných struktur adresářů.

Sunday, May 21, 2006

Kouzla s virtuální paměti

Mimo klasickou RAM používá Windows 9x/NT i tzv. virtuální paměť. Ve skutečnosti je to část harddisku určená jako mezisklad pro paměťový management operačního systému. Ve výchozím stavu určují velikost tzv. "swapovacího" souboru samy Windows. Pokud však systému vnutíte vámi zvolenou velikost, lze často dosáhnout lepších výsledků. Změny můžete provést utilitou Cacheman (shareware), nebo stejně úspěšně "ručně":
• proveďte defragmentaci disku a resetujte PC,
• pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu "Můj počítač" a zvolte "Vlastnosti",
• zvolte záložku "Výkon",
• stiskněte "Virtuální paměť" (vpravo dole),
• zvolte "Virtuální paměť nastaví uživatel",

• doporučuji zvolit stejné hodnoty pro Maximum i Minimum. Pokud máte 64 MB (nebo méně) paměti, nastavte hodnoty na 150-160 MB - za předpokladu, že na disku ještě zůstane rezerva nejméně 120MB (pokud máte velkou rezervu nastavte i více...),
• velikost virtuální paměti by se měla pohybovat kolem 1.5 až 2 násobku paměti, (Windows NT nastavují velikost swapovacího souboru zásadně na 2 násobek RAMu).
• resetujte PC aby se změny projevily.

Saturday, May 20, 2006

C. zvažte použité aplikace
• používejte starší (np. předposlední verze) aplikací,
o Office 2000 je náročnější než Office 97 atd., atd...
o zkuste Internet Explorer 4.1, v paměťové krizi i 3.2
• instalujte jen to co potřebujete - vždy zvolte vlastní instalaci
Rozhodně však zkuste "kouzla s virtuální pamětí"...

Thursday, May 18, 2006

ypněte / omezte systémové zvuky nebo je zkomprimujte
• vyhýbejte se rezidentním programům (antiviry, různé monitory a "vylepšovače")
- čím více ikonek vpravo dole, tím hůř...
• vraťte se k Windows 95 (jsou poněkud méně náročné na paměť)
B. odstraňte pozůstatky DOS driverů a DOS češtiny (nepoužíváte-li je)
• zkuste přejmenovat autoexec.bat a config.sys např. na *.ba a *.sy
• NEBO raději citlivěji:
o z config.sys odstraňte (nebo vyREMujte) řádky:
rem DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE
rem DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
rem COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
rem DEVICE=C:\WINDOWS\setver.exe
o z autoexec.bat odstraňte (nebo vyREMujte) řádky:
rem MODE con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
rem MODE con codepage select=852
rem KEYB cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys

Wednesday, May 17, 2006

Pamět

Bohužel, metoda jak "vygenerovat" z 32MB RAM 64-ku neexistuje... Dnes si musíme pomoci jednoduššími a menšími triky. Možná vám některé rady připadnou jednoduché a triviální, věřte mi přesto fungují.
Co dělat v případě "paměťové krize"
A. zmenšete paměťové nároky operačního systému:
• zvažte použití Linuxu (má mnohem menší systémové nároky)
• zmenšete množství "zbytečných ozdob" Windows ! ! !
o zrušte pozadí obrazovky - ponechejte jen barevnou plochu
(už jsem viděl sestavu s 16MB RAM kde na pozadí Win 95 byla krásná Anapurna.bmp o velikosti 1.8MB!)
o zrušte náročné šetřiče obrazovky (křivky jsou OK)
o nepoužívejte velkou barevnou hloubku a rozlišení
(16 bitů = 65k barev stačí)

Tuesday, May 16, 2006

Základním předpokladem

úspěšného přetaktování je spolehlivost počítače. Pokud budeme na přetaktovaném systému pozorovat "jen" zrychlení :-) a nic víc, potom jsme uspěli. Pokud systém jednou za 4 hodiny "spadne", nejedná se o úspěch.
P.S. Obvyklý postup při přetaktování je tento: zkoušíme pomalu (v krocích) zvyšovat zátěž procesoru a kontrolujeme (např. pomocí testů), jestli počítač pracuje spolehlivě. Pokud vše běží správně, můžeme se pokusit dále zvýšit výkon. Zpozorujeme-li nestabilitu - nastavíme nejbližší nižší hodnoty. V nejhorším případě skončíte na původním nastavení :-(

Sunday, May 14, 2006

V jaké situaci lze overclocking uplatnit?

1. Přetaktováním starších systémů je často přinutíte k dříve netušeným výkonům. Přetaktování v tomto případě znamená: I starého psa (například Pentium 150) lze novým kouskům naučit!
2. Pro nové sestavy znamená přetaktování ve většině případů finanční úsporu. Pokud už od začátku počítáme s přetaktováním, lze vybrat takové komponenty, které nám zaručí jejich maximální využití - poskytnou vyšší výkon za stejnou cenu.

Saturday, May 13, 2006

Veškeré informace

zde uvedené berte s dodatkem: Hodnoty a postupy zde uvedené vyplývají z osobních zkušeností autora (+ tisíců dalších uživatelů Internetu). Pokud je chcete aplikovat - je to na vás. Uvědomte si, že za jakékoliv úpravy a změny na vašem hardwaru nesete odpovědnost jen vy! Celé přetaktování v kostce: výrobci to nedoporučují... ale uživatelé to s úspěchem provozují... a my o tom referujeme. (Dle statistiky provedené na Živě je 54% respondentů vybaveno přetaktovanými stroji. Není to sice reprezentační vzorek, ale stojí to za zamyšlení. P.S. I tento článek píši na přetaktovaném PC. Kvalitně odladěná a otestovaná sestava je často stabilnější než leckteré "značkové" PC!)

Thursday, May 11, 2006

Co za to?

Pětina výkonu navíc je jistě příjemná, ale jak už to bývá, vše má svůj rub a líc. Lícem přetaktování je: jakékoliv přetaktování součástí (a jiné provozování mimo předepsaný rozsah) není výrobcem povoleno a tudíž můžete přijít o záruku. Dále vězte, že experimentováním s hardwarem (a to přetaktování je!) můžete přijít i o svá data na pevném disku (nedej bože o účetnictví!). V nejhorším případě lze poškodit i hardware (i když já osobně jsem takový případ neviděl - neúspěch většinou skončí tím, že se počítač zasekne, vy vrátíte původní nastavení a vše je zase v pořádku).

Tuesday, May 09, 2006

loterie

Základní otázkou tedy je: Je můj procesor omezen obchodní politikou výrobce nebo skutečně vyšší rychlost nezvládá? Jak tomu skutečně je nevíte... Ale i tak mohou existovat dvě hodnoty: rychlost určená výrobcem a neuvedená, neoficiální maximální rychlost. Proč tedy nezkusit vyždímat ze součástky maximum? Čtěte dále...

Kolik výkonu můžeme přetaktováním získat?. Odpověď však není jednoznačná. Zrychlení je od 0 % při neúspěšném pokusu (pokud narazíte na technická omezení), až ke 40% zrychlení ve speciálních případech (např. přetaktováním Celeronu 300A na 450 Mhz získáme nárůst výkonu o 47%!). Většinou je ale výkonový nárůst asi 15-20. Je jistě logické, že čím výše nad rámec hodnot výrobce se pouštíte, tím menší pravděpodobnost úspěchu máte. Obrazně: Pokud váš počítač dělal stovku za 16 s, nechtějte, aby ji běhal pod 10!

Monday, May 08, 2006

Trik s uzlem?

Každá komponenta má výrobcem stanovenou pracovní rychlost, frekvenci. Často, ať z důvodů obchodních nebo technických, je skutečná maximální rychlost součásti větší.
Srdcem počítačové sestavy je procesor. Celé typové řady dnešních procesorů se ve své podstatě vyrábějí stejně. Stejný polovodičový materiál, stejné vnitřní schéma, stejná technologie. V poslední fázi výroby (zapouzdření a testy) se určí, jestli to bude procesor s frekvencí 300, 333 či 350 nebo 400 Mhz.
Proč tedy ten velký cenový rozdíl? Důvody jsou dva:
• obchodní - na trhu jsou třeba 300 i 450tky. Vyšší modely jsou pak samozřejmě cenově "exkluzivní",
• technické limity a omezení - rozdíl je také v kvalitě, podle které dostane procesor certifikát rychlosti.

Sunday, May 07, 2006

Jak rychle bubnoval,

tak se otroci opírali do vesel. Bubnoval v pomalém tempu - jelo se pomalu, zrychlil - galéra zrychlila. Bubeník svým bubnováním (taktováním) určoval tempo práce.
Cílem přetaktování je přinutit našeho pomyslného bubeníka uvnitř počítače - procesor, grafickou kartu - k rychlejšímu taktování. Jediným rozdílem je to, že v dnešních počítačích se "bubnuje" v Mhz. Takový procesor Celeron 300A taktovaný frekvencí 450 Mhz je potom úplně jiné kafe! Prostě místo předepsaného (a pomalého) "b u m, b u m, b u m..." je to "duc,duc,duc.." a vše jen odsýpá. Co je na tom všem kouzelné? Pokud vše klapne a overclockerské dílo se zdaří - Máte to zadarmo, zadarmo, zadarmo... (no skoro).

Saturday, May 06, 2006

Overclocking

Overclocking je když…
Pokud nevíte, co znamená pojem overclocking, nabízím Vám jeho překlad: přetaktování - zvyšování taktu.
:-(
Pro bližší vysvětlení zkusím malé přirovnání: Na starých římských otrockých veslicích, galérách, byl hlavním řídicím prvkem jeden člověk - bubeník na zádi lodi.
\--- ........oX /
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \__////////___/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
////////

Friday, May 05, 2006

Ostatní důležitá nastavení

položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
ACPI function Disabled ne podpora ACPI není (zatím) dotažena
do konce...
PIO Mode Auto ano řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD nastavte na 3
UDMA Mode Auto ano řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD disablujte
Primary IDE Enabled ne
Secondary IDE Enabled ne pokud máte málo IRQ a použiváte
jen jednu "kšandu" můžete vypnout
Parallel Port Mode EPP 1.7 ano nastavuje režim přenosu par. portu,
EPP je rychlejší...
Doporučení:
• BIOS nastavujte jen tehdy, víte-li co vlastně děláte / měníte
• položky měňte po jednotlivých krocích, vždy si ověřujte správnou funkci systému
• vytiskněte si tento manuál

Thursday, May 04, 2006

PNP/PCI configuration + ostatní

položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
PNP Os Installed Disabled ne pokud používáte jen Windows 98
nastavte na Enabled - inicializaci IRQ
pak provede sám operační systém.
V případě problému změňte tuto položku.
Force Update ESCD/
Reset Configuration Data Disabled ne po instalaci nová karty nastavte na
Enabled - provede se revize IRQ...
Resources Controlled By Auto
Manual ne Pokud máte ISA kartu která vyžaduje
určitý IRQ/DMA, musíte v Manual
nastavit tuto pložku na "Legacy ISA"
týká se to zejména starších zvukových a siťových karet (SB16..)
Assign IRQ for VGA Enabled/
Auto ne pro modernější grafické akcelerátory
aktivujte (zjistěte v manuálu...)
Assign IRQ for USB Enabled ne požívate-li USB (nebo máte-li dost
volných IRQ) aktivujte
Pozor! AGP a první PCI slot sdílejí stejné(á) IRQ. Pokud dochází ke konfliktům přemístěte PCI kartu jinam (karty).