cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 04, 2006

PNP/PCI configuration + ostatní

položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
PNP Os Installed Disabled ne pokud používáte jen Windows 98
nastavte na Enabled - inicializaci IRQ
pak provede sám operační systém.
V případě problému změňte tuto položku.
Force Update ESCD/
Reset Configuration Data Disabled ne po instalaci nová karty nastavte na
Enabled - provede se revize IRQ...
Resources Controlled By Auto
Manual ne Pokud máte ISA kartu která vyžaduje
určitý IRQ/DMA, musíte v Manual
nastavit tuto pložku na "Legacy ISA"
týká se to zejména starších zvukových a siťových karet (SB16..)
Assign IRQ for VGA Enabled/
Auto ne pro modernější grafické akcelerátory
aktivujte (zjistěte v manuálu...)
Assign IRQ for USB Enabled ne požívate-li USB (nebo máte-li dost
volných IRQ) aktivujte
Pozor! AGP a první PCI slot sdílejí stejné(á) IRQ. Pokud dochází ke konfliktům přemístěte PCI kartu jinam (karty).