cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, April 17, 2006

SDRAM

(CAS Lat/RAS-To-CAS): nastavení prodlevy mezi signály RAS a CAS. Můžete zvolit z hodnot 2/2 nebo 3/3 (případně 2 a 3). Platí totéž co v předchozím případě - nastavení 2 je rychlejší, avšak náročnější na paměť.
SDRAM Speculative Read: zapíná funkci Speculative read. Hodnota Enabled může mírně zvýšit výkon, avšak některé moduly paměti tuto funkci nepodporuji - zkuste zapnout nebo ponechte původní nastavení.
System BIOS Cacheable: Zapína použití paměti cache L2 i pro oblast paměti BIOS. Tuto volbu nastavte na Enabled nebo ponechte přednastavenou výrobcem (Default).
Video BIOS Cacheable: Zapíná použití paměti cache L2 pro oblast videopaměti BIOS. Tuto volbu nastavte na Enabled nebo ponechte nezměněnou. Některé akcelerátory vyžadují, aby tato položka byla Disabled.