cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, April 22, 2006

PNP /PCI Configuration

Ovlivňuje hospodaření s prostředky IRQ a DMA:
PnP OS Installed: No - pokud BIOSu sdělíte, že je nainstalován operační systém podporující PnP - nebude BIOS inicializovat zařízení Plug and Play (PnP) a ponechá inicializaci na Windows. Doporučuji tvrdit, že nemáte systém PnP - No.
Resources Controlled By: Pokud nastavíte tuto volbu na Auto, nastaví BIOS všechny parametry IRQ a DMA sám, bez ohledu na případné starší karty ISA. Pokud máte tyto karty a znáte IRQ, musíte nastavit na Manual + zakázat přidělení těch IRQ a DMA nastavením na Legacy ISA. Například: IRQ 7 = Legacy ISA pro staré SB Pro...
Reset Configuration Data: po instalaci nového HW nastavte na Enabled - systém provede při příštím restartu nové přidělení prostředků.