cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, July 29, 2006

Principy počítačových sítí

Architektura sítí
Peer-to-peer: zpravidla menší sítě (okolo 5 počítačů); jedna stanice zároveň poskytuje služby ostatním stanicím, ale může se na ní dále pracovat. Tato síť je levná, i když zpravidla ne příliš výkonná. (Novell Personal Netware, sdílení ve Win95)
Client/Server: jeden vyhrazený počítač poskytuje služby stanicím ostatním. Na serveru se nemůže pracovat, všechny jeho prostředky jsou využívány síťovým OS. Tato síť je podstatně výkonnější proti peer-to-peer, její provoz je dražší (je potřeba mít zvlášť počítač pro server). Počet serverů je různý, záleží na typu sítě, ale musí být minimálně jeden. Pokud poskytuje diskový prostor, nazývá se File Server, pokud poskytuje přístup k tiskárně, je to Print Server. (Novell Netware, Windows NT)

Tuesday, July 25, 2006

Rozdělení počítačových sítí

Podle způsobu připojení:
• kroucená dvoulinka (twisted pair)
• koaxiální kabel
• optické vlákno
• mikrovlny – pozemní a družicový přenos
• rádiové spoje
• infračervené spoje
• laserové spoje
Podle rozlehlosti se počítačové sítě dělí na:

• LAN (Local Area Network) – lokální
- pokrývají prostor budovy či komplexu budov do
vzdálenosti maximálně několika kilometrů
- přenosové médium kabel, přenosová rychlost
10 Mb/s až 1000 Mb/s (okolo 100 Mb/s nejčastěji)
- typicky desítky až stovky počítačů

• MAN (Metropolitan Area Network) – metropolitní
- obdobné LAN, ale mají větší rozsah (desítky km)
- používají se i pro přenos hlasu, videosignálu apod.

• WAN (Wide Area Network) – rozlehlé
- velice rozlehlé – pokrytí kontinentu, celého světa
- v podstatě neomezený geografický rozsah

Thursday, July 20, 2006

8.

V dalším kroku je třeba zajistit zobrazení "stisknutí" tlačítka OK. Dvojím poklepáním na rámec s tlačítkem vyvoláte editaci simulovaných ovládacích prvků, ve kterém v nastavení zaškrtněte políčko Stisknout.
9. Nyní nastavit vhodné časování pro každý z animačních rámců. Čas Trvání nastavte na kartě ovládacího panelu Zoner GIF Animátoru. Hodnota udává dobu trvání v jednotkách milisekund (setin sekundy). Vyberte první rámec v náhledech a prvnímu rámci nastavte hodnotu 150, tj. 1,5 s. Pro druhý rámec nastavte hodnotu 20, tedy 0,2 s.
10. Zbývá optimalizovat velikost souboru. Pokud jste vytvořili obrázek podle výše uvedených kroků, bude velikost výsledného souboru GIF 94 675 bajtů. Optimalizaci obrázku dojde k jeho zkrácení na 7 113 bajtů.

Monday, July 17, 2006

parametrů jejich pohybu. Pokud v této fázi klepnete na tlačítko pro přehrávač [ ] v nástrojovém panelu Přehrávač animací, rámce budou animovány takto:

Pro návrat zpět do editačního módu klepněte znovu na tlačítko pro přehrávač [ ].

7. Cílem je ale zobrazit dialog v jeden okamžik a simulovat následně stisk tlačítka OK. Zkopírujte proto rámec
s tlačítkem (v pořadí 4.); animační rámec snadno zkopírujete podržením klávesy Ctrl při současném tažení myší. Animace nyní obsahuje celkem pět rámců. Vyberte s klávesou Ctrl první čtyři rámce animace a volbou
v menu Rámec | Sloučit rámce proveďte jejich spojení. Výsledkem bude požadované zobrazení první fáze animace v jeden okamžik. Počet rámců animace se nyní snížil na dva.

Thursday, July 13, 2006

5.

Přidání tlačítka "OK" bude stejně jednoduché jako v předchozím případě. V dialogu generátoru simulovaných ovládacích prvků vyvolaném volbou položky v menu Rámec | Vložit ovládací prvek … Vyberte "Tlačítko". Použijte hodnoty Šířka 65 a Výška 25 a zadejte text tlačítka. Stejně jako u předchozích prvků upravte polohu tažením myši buď v okně náhledu dialogu nebo
v pracovním okně Zoner GIF Animátoru 5.
Tip: pokud vyberete více rámců najednou (s použitím klávesy Ctrl), budou typu rámce zobrazeny v okně náhledu nebo v pracovním okně nad sebou a budete tak mít možnost snadno upravit jejich vzájemnou pozici.
6. Nyní máte vytvořeny všechny prvky animace a zbývá poslední krok - zadání

Monday, July 10, 2006

3. Přidejte text volbou položky
v menu Rámec | Vložit textový rámec … V ukázce je použit font Arial o velikosti 18 bodů v tučném řezu. Umístěte text v baneru do přesné polohy pomocí tažení myší
v náhledu, nebo dodatečně
v pracovním okně Zoner GIF Animátoru 5 po zavření dialogu. Přesnou polohu textu lze zadat také pomocí příslušného nastavení
v dialogu textového rámce nebo
v řídícím okně Zoner GIF Animátoru 5 vlevo.

4. Přidejte systémovou ikonu, opět
za použití generátoru simulovaných ovládacích prvků. V rozbalovacím seznamu Prvek vyberte položku "Ikona" a v rozbalovacím seznamu nastavení zvolte typ "Varování". Polohu ikony v baneru opět můžete upravit tažením myši buď v okně náhledu dialogu nebo v pracovním okně Zoner GIF Animátoru 5.

Saturday, July 08, 2006

Tvorba trikového baneru

1. Založte v Zoner GIF Animátoru nový baner o rozměrech 468×60 bodů. Doporučujeme nastavit zobrazení velikosti náhledů ve stejné velikosti jako animace: v dialogu vyvolaném příkazem Zobrazit | Velikost náhledu | Uživatelská velikost … nastavte uživatelskou velikost 468×60. Nyní aktivujte tuto volbu příkazem Zobrazit | Velikost náhledu | Uživatelská.

2. Aktivujte dialog pro generování simulovaných ovládacích prvků volbou položky v menu Rámec | Vložit ovládací prvek … Vyberte "Dialog" (implicitní nastavení) v rozbalovacím seznamu Prvek a nastavte parametry simulovaného dialogu Levá 0, Horní 0, Šířka 468
a Výška 60.

Monday, July 03, 2006

Trikové banery

Zoner GIF Animátor nabízí nejjednodušší způsob tvorby "trikových banerů" pro internetovou reklamu. Tyto banery se vyznačují vyššími hodnotami poměru kliknutí k počtu zobrazení (CTR) než běžné typy banerů.
Proč jsou trikové banery simulující ovládací prvky Windows tak úspěšné?
Tyto banery jsou jasné a "snadno čitelné". Každý uživatel je zvyklý na tlačítka a písmo Windows. Často na první pohled není jasné, kam baner směřuje. Ale pozor - zajistěte, aby cílová stránka nebyla pro čtenáře ztrátou času. To je jediná cesta ke zvýšení poměru kliknutí s úspěchem. Tyto banery využívají faktu, že začínající uživatelé na síti reagují na baner jako na skutečný dialog Windows.