cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, November 30, 2006

Vývojový cyklus řešení

Teprve na samém konci celkového procesu tvorby aplikačního programu se nachází vývojový cyklus
konkrétního řešení. Vytvoření prototypu, jeho odladění a ověření, modifikace prototypu na základě požadavků
vyplývajících z testování prototypu a dodatečných nebo změněných požadavků zadavatelů, odladění a
ověření "překopaného" prototypu, další změny a stále kolem dokola, dokud aplikační program nefunguje po
všech stránkách uspokojivě.

Při řešení

mnoha obecných problémů i pro potřeby předběžných analýz ostatně také asistuje řada vhodných
vizuálních nástrojů (namátkou: různí průvodci distribucí, instalací, FrontPage pro vytvoření struktury a
správu stránek Web nebo Microsoft Projekt pro přípravu řešení složitých projektů).
I když ale předběžné práce hodláte dělat převážně ve vyspělých vizuálních nástrojích, ale nemáte přitom
žádné nebo jen malé zkušenosti s věcnou či programovou analýzou předložených úloh, doporučuji vám, abyste
si obstarali nějakou knihu věnovanou tomuto okruhu problémů.

Tuesday, November 28, 2006

Nepodceňujte předběžnou analýzu

Hned na začátku bych ale chtěl připomenout, že sebelepší nástroje samy o sobě nic hodnotného nevytvoří.
Chcete-li úspěšně budovat aplikační programy, musíte především "umět řešit úlohy". Vlastnímu programování,
vizuálnímu i ručnímu psaní kódu, by měla předcházet fundovaná analýza předložené úlohy. Pominu-li
obecné otázky související se systémem, sítí, zabezpečením, distribucí apod., měli byste provést alespoň rozbor
toku dat (jaká vstupní data a v jaké struktuře bude aplikace potřebovat, jak se budou data zpracovávat a
jaké mají poskytovat výstupy) nebo toku úloh (jaké dílčí úlohy má aplikace řešit, v jakém pořadí, v jakých
návaznostech a jaká vstupní data jednotlivé úlohy potřebují) nebo obojího. Teprve na podkladě předběžných
analýz byste měli navrhnout (nebo vymyslet) algoritmy řešení, volbu komponent atd.

Sunday, November 26, 2006

Při budování aplikačních programů v současném, rychle se rozvíjejícím a měnícím se světě, vystupuje
stále více do popředí požadavek na rychlost vývoje těchto programů (včera bylo pozdě). Co největší vývojářská
rychlost by však neměla nepříznivě ovlivňovat kvalitu aplikačních programů, které by i při "bleskovém"
vývoji měly být vyspělé, spolehlivé, plnohodnotné a měly by to být aplikace skutečného světa, které vyhovují
i potřebám obrovitých globálních korporací. Nejlepším nástrojem, který plně vyhovuje těmto požadavkům
(rozhodně je to cíl společnosti Microsoft), by mělo být nové Visual Studio.NET, jehož integrovanou součástí
je i nový Visual Basic.NET.

Thursday, November 23, 2006

Charakteristickými rysy Visual Basic.NET jsou především
snadnost práce kombinovaná s neobyčejně mocnými
a všestrannými schopnostmi, jeho univerzálnost
a využitelnost v mnohých, často velmi odlišných kontextech.
Navíc je soběstačný, takže se nebudete muset nic
dalšího učit, ani dokupovat.
Zdravím všechny čtenáře a přeji mnoho úspěchů na
palubě .NET.

Wednesday, November 22, 2006

Visual Basic

Jestliže o tom stále ještě přemítáte, neváhejte.
Úsilí a náklady, které věnujete jemu a nové
vývojářské platformě .NET, budou patrně vaší nejlepší
investicí a na rozdíl od nejistých akciových trhů se vám
vložené prostředky brzy vrátí, navíc s vysokými úroky.
Od svého vzniku se Visual Basic postupně stal nejpopulárnějším
programovacím nástrojem. Odemkl a široce
otevřel bránu do světa programování Windows
"obyčejným lidem", protože už nevyžaduje dlouhodobé
a náročné předběžné studium a přestává být výsadou
vysoce kvalifikovaných specialistů.
Převratné schopnosti nového vývojového prostředí,
jehož integrovanou součástí Visual Basic.NET je, umožňují
inteligentním lidem začít téměř okamžitě vyrábět
plnohodnotné aplikace Windows i Web, služby Web
a další druhy specializovaných řešení, která splňují potřeby
skutečného světa a jejichž prototypy se sestaví
velmi rychle.

Tuesday, November 21, 2006

.::* Skróty bez strzałek na ikonach *::.

Jeżeli strzałki na ikonach skrótów wydają Ci się niepotrzebnym dodatkiem psującym estetykę ikony, możesz spowodować, by się nie pojawiały. Cała sztuczka polega na...
1. Uruchom Edytor Rejestru.
2. Zaznacz klucz: HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile
3. W oknie zawartości (po prawej stronie edytora) skasuj wartość „IsShortcut”.
4. Teraz odnajdź klucz: HKEY_CLASSES_ROOT\piffile
5. Skasuj także wartość „IsShortcut” w tym kluczu.
6. Zamknij Edytor Rejestru i uruchom ponownie Windows.

Monday, November 20, 2006

.::* Problemy z CD *::.

eśli masz problemy z odczytanie z płytki CD, bo jest porysowana, czy coś takiego, to wyłącz opcje Odczytywania CD z wyprzedzeniem. Wtedy praca CD'ka będzie wolniejsza, ale będzie większe prawdopodobieństwo, że odczytamy to, co chcemy.

.::* Denerwujący wygaszacz ekranu *::.

Wiele osób ma zainstalowany wygaszacz ekranu. Denerwujące jest to, że gdy np. chcemy zdefragmentować dysk, on włącza się co jakieś 3 min. Jest jednak pewnien sposób, by się nie włączył. Wystarczy podczas np. defragmentacji kliknąć przycisk START i problem z głowy. Dopóki pasek jest rozwinięty, wygaszacz się nie włączy.

Sunday, November 19, 2006

.::* Czy masz wirusa *::.

Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy w pamięci komputera nie rezyduje wirus. Wystarczy zrestartować komputer, podczas uruchamiania przytrzymać klawisz Ctrl i – gdy pojawi się menu startowe Windows –wybrać pozycję „Tylko linia poleceń trybu awaryjnego”. Następnie wpisujemy polecenie chkdsk i sprawdzamy, ile jest pamięci. Powinno być dokładnie 655 360. Jakakolwiek mniejsza wartość prawie na pewno oznacza obecność wirusa!

Friday, November 17, 2006

(gdzie nn oznacza liczbę sekund)

Pierwsza linia uaktywnia menu startowe, druga określa, która pozycja menu jest domyślna, zaś trzecia określa czas jego wyświetlania na ekranie (po którym to system automatycznie uruchomi domyślną opcję, czyli ładowanie systemu),

g. zapisz plik (pod tą samą nazwą i w tym samym miejscu),
h. wyjdź z edytora, a następnie zamknij sesję DOS-a poleceniem "exit",
i. ponownie otwórz okno właściwości pliku (patrz pkt c) i zaznacz z powrotem opcję "Tylko do odczytu".
Po ponownym uruchomieniu komputera zobaczysz menu startowe.

Thursday, November 16, 2006

b. wykonaj kopię zapasową pliku "Msdos.sys" w dowolnie wybranym folderze,
c. wróć do pliku oryginalnego, kliknij go prawym klawiszem myszki i wybierz opcję "Właściwości",
d. w oknie właściwości odznacz opcję "Tylko do odczytu",
e. uruchom sesję MS-DOS (wybierz z me-nu Start "Programy" ŕ "Tryb MS-DOS") i wpisz polecenie "edit C:\msdos.sys",
f. Odnajdź fragment zaczynający się od "[Options]" i wpisz poniższe parametry:
BootMenu=1
BootMenuDefault=1
BootMenuDelay=nn

Wednesday, November 15, 2006

Zanim uruchomi

się graficzny interfejs systemu, można uaktywnić menu startowe, za pomocą którego możemy uruchomić Windows w trybie awaryjnym, uruchomić tylko sesję DOS-a itp. Zwykle dostęp do tego menu uzyskujemy za pomocą klawisza F8, jednak można zażądać, by system sam pokazywał to menu przez określony czas, dzięki czemu nie trzeba czyhać na moment, kiedy klawisz F8 jest aktywny:

a. za pomocą Eksploratora lub innego narzędzia do przeglądania zawartości dysków odnajdź plik "Msdos.sys". Plik ten znajduje się w katalogu głównym dysku systemowego (najczęściej C:). Uwaga, plik ma atrybut "ukryty", więc aby go zobaczyć w oknie Eksploratora konieczne jest odpowiednie ustawienie opcji podglądu folderów,

Monday, November 13, 2006

.::* Blokada dostępu do ustawień konfiguracyjnych w menu Start *::.

Usunięcie opcji konfiguracyjnych (Panel Sterowania, Opcje Folderów, Drukarki itp.) dostępnych z menu Start przez pozycję „Ustawienia” uzyskamy przez wprowadzenie do klucza Rejestru:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
wartości DWORD o nazwie NoSetFolders i jej ustawieniu na 1. Po takim zabiegu pod pozycją „Ustawienia” w menu Start pozostanie jedynie opcja konfiguracji Paska zadań.

.::* Wyświetlanie menu startowego bez klawisza F8 *::.

Sunday, November 12, 2006

.::* Blokada zapisu stanu Pulpitu *::.

Jeżeli zależy nam, by nikt nie poprzestawiał nam ikon na Pulpicie Windows wystarczy, że w kluczu:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
wprowadzimy nową wartość DWORD o nazwie NoSaveSetting i wpiszemy do niej wartość 1.

Saturday, November 11, 2006

Zamknięcie systemu Windows

Jeśli nie chcesz korzystać z długiej sekwencji poleceń Start/Zamknij system/Zakończ pracę komputera, wystarczy że utworzysz odpowiedni skrót na pulpicie - wybierz opcję utworzenia nowego skrótu, wpisz w wiersz poleceń następującą linijkę: "rundll32.exe user,ExitWindows", następnie nadaj mu nazwę i przyciśnij przycisk "Zakończ". Aby jeszcze bardziej usprawnić zamykanie systemu kliknij raz na tym skrócie a następnie wybierz opcję "Właściwości", następnie w polu "Skrót" wpisz odpowiednią kombinację klawiszy, najlepiej kombinacji Alt, Ctrl i jakiegoś innego klawisza.

Friday, November 10, 2006

Zmiana ustawień systemu wymaga dokonania zmian w Rejestrze. Najpierw należy koniecznie wykonać kopię zapasową plików Rejestru. Później można już uruchomić Edytor Rejestru (wybierz Start|Uruchom, wpisać regedit i wciśnąć [Enter]). W Edytorze Rejestru należy odszukać gałąź HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop, a następnie pole AutoEndTasks - wartość DWORD.Jeśli jej nie ma trzeba ją stworzyć. Kliknij na to pole prawym przyciskiem myszy, wybierz Modyfikuj z menu podręcznego i zmień wartość z 0 na 1. Teraz wystarczy już tylko zapisać zmiany i zamknąć Edytor Rejestru.

Thursday, November 09, 2006

automatyczne kończenie programów przy wychodzeniu z Windowsa

O: Podczas zamykania systemu Windows niektóre programy "zawieszają się", a system wyświetla komunikat o błędzie i czeka na reakcję użytkownika. Można zmienić ustawienia systemu operacyjnego, tak by takie "zawieszone programy" były automatycznie zamykane, dzięki czemu system operacyjny zostanie zamknięty szybko i bez dodatkowych interwencji użytkownika.

Wednesday, November 08, 2006

aby uruchomić program. I jak nie zrobiliśmy żadnego błędu wyświetli nam , że program
prawidłowo zakończył swoją pracę i wrócił do dosa (coś w tym rodzaju).
Teraz piszemy:
q
i robimy restart komputera. I mamy czysty MBR czyli problem z głowy o ile mamy trochę szczęścia.

Tuesday, November 07, 2006

ratowanie uszkodzonego dysku

O: Czasami w wyniku działania wirusa lub nieszczęśliwego wypadku nasz dysk twardy zostaje uszkodzony w taki sposób , że nie pomaga nawet jego formatowanie i zakładanie partycji od nowa. Można wtedy próbować ratować się formatując go pod Linuxem lub Amigą , a potem znów pod pecetem. Jeśli nie mamy takich możliwości lub to zawiodło zostaje jeszcze inny sposób.
Robimy sobie dyskietkę startową, dogrywamy do niej plik debug.exe
robimy: fdisk /mbr
Jak nie pomoże to piszemy:
debug
po uruchomieniu debuga pojawi się prompt "-"
piszemy:
f 9000:0 200 0
uruchamiamy assembler pisząc
a
(i naciskamy enter ;-)
piszemy w assemblerze:
mov dx,9000
mov es,dx
xor bx,bx
mov cx,0001
mov dx,0080
mov ax,0301
int 13
int 20
teraz naciskamy aby zakończyć edycję
naciskamy:
g

Monday, November 06, 2006

przyspieszanie karty graficznej

O: Dla płyt pod procesory AMD należy najpierw zainstalować sterowniki VIA 4in1 w wersji co najmniej 4.32 (na dzień 26-11-2001). Sterowniki do karty graficznej instalujemy z opcją TURBO ,a w Biosie włączmy opcję AGPx4 Mode na Enabled . Pomóc może również włączenie wszystkich opcji cache i shadow (system bios cacheable, videobios cacheable itd) . Ważną sprawą jest też korzystanie z najnowszych sterowników do karty graficznej . Mogą to być sterowniki producenta karty lub też sterowniki firmy nVidia tzw. Detonatory . Zostaje jeszcze wyłączenie synchronizacji pionowej w ustawineniach karty graficznej ( dla Geforca Właściwości\Zaawansowane\Additional Properities... . W polu OpenGL Settings ustawić Synchronizacja Pionowa na Zawsze wyłaczona) oraz Ustawienia Direct 3D\Mipmapowanie\Poziom szczegółów mipmap na Wysoką wydajność .

Sunday, November 05, 2006

Wysyłanie anonimowo e-maili

O: Anonimowe wysyłanie e-maili oferuje między innymi specjalny serwis (remailer) http://generalprotectionfault.net/orange/
Po kliknięciu na odnośnik Orange Remailer Web Interface wpisz adres odbiorcy i tekst w polu formularza. Potem sam możesz ustalić przez ile serwerów będzie przesłana wiadomość do odbiorcy.
55. P: zamykanie zawieszających się programów
O: Od czasu do czasu niektóre aplikacje zawieszają się i nie można ich normalnie zamknąć. Nie pomaga wtedy nawet wciśnięcie Ctrl+Alt+Del i wybranie opcji "Zakończ zadanie" . W takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni do zrobienia na siłę restartu , po którym dysk jest leczony Scan Diskiem . O ile system nam się kompletnie nie zawiesił to można spróbować użyć programu Procview lub podobnego i po wybraniu procesu , który chcemy zamknąć użyć opcji kill (ang.-zabij , tutaj-brutalnie zakończ działanie danego programu) .

Procview-mały i prosty w obsłudze program do śledzenia uruchomionych procesów na komputerze. Za jego pomocą można między innymi wyłączyć daną aplikację komendą kill. Niekiedy może się przydać do śledzenia czy na naszym komputerze nie są uruchomione jakieś dziwne programy np. konie trojańskie.
strony , z której chcemy ściągać dane.

Friday, November 03, 2006

P: Przy niektórych grach obraz jest przesunięty w lewo o kilka centymetrów i obcina mi kawałek ekranu gry. Jest na to jakiś sposób ?
O: Czasami pomaga przełączenie w Właściwości/Ekran/Ustawienia/Zaawansowane/Karta/Szybkość odświeżania np. z "Optymalnej" czy "85 hz" na tryb mniejszy "60 hz" lub na "Ustawienia domyślne karty" . Po skończonym graniu lepiej jest jednak powrócić do ustawień optymalnych dla danego monitora.
.
36. P: Zmiana informacji wpisanych podczas instalacji systemu (organizacja, właściciel, ProductID, ProductName) O: Otwórz klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion i zmodyfikuj wpisy w polu Dane wartości w ciagach o nazwie: RegisteredOwner (właściciel) , RegisteredOrganization (organizacja), ProductID lub ProductName.

Thursday, November 02, 2006

20. P: Usuwanie napisów przy starcie systemu (wykonywanie autoexec.bat)
O: W pliku autoexec.bat wpisać w pierwszej linii @ECHO OFF, a na końcu każdej linii dopisać trzeba > NUL . Przykład: mode con codepage select=852 >NUL
22. P: Jak automatycznie można usuwać pliki w Menu Start/Dokumenty ?
O: Edytuj plik Rejestru i znajdź klucz HKEY_CURRIENT_USER/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/ CURRIENTVERSION/POLICIES/EXPLORER. Następnie wybierz z menu Edycja/Nowy/Wartość binarna i jako nazwę nowej wartości wpisz ClearRecentDocsOnExit. Potem kliknij dwukrotnie na nowo utworzoną wartość, wpisz cyfry 01 00 00 00 w polu Dane Wartości i potwierdź kliknięciem OK. Od tej chwili Windows będzie automatycznie opróżniał listę dokumentów umieszczonych w Menu Start przy zamykaniu systemu.

Wednesday, November 01, 2006

Jak nagrać zawartość ekranu w formie obrazka ?

O: Wciśnij na klawiaturze klawisz PrintScreenSysRq-zawartość ekranu zostanie skopiowana do schowka. Włącz z Menu Start program Paint (mspaint.exe),wybierz z górnego menu Edycja/Wklej , potem Plik/Zapisz_jako. Paint ma tylko mozliwośc nagrywania w formacie *.bmp i byle obrazek zajmuje bardzo dużo miejsca. Najlepiej użyć zamiast niego jakiegoś programu graficznego i nagrywać obrazki w formacie *.jpg - będą wtedy zajmowały o wiele mniej miejsca. Można też przerobić obrazek na format *.jpg przy użyciu niektórych przeglądarek do obrazków np.: ACDSee czy IrfanView. Program graficzny PaintShopPro ma możliwość po włączeniu pewnych opcji robienia dowolnych ilości zrzutów ekranowych (normalnie pamiętany jest tylko ostatni-podobnie jak w Paint-cie) . Najlepszy programem do tego jest Hyper-Snap-DX , którym można nawet robić zrzuty z gier i odtwarzaczy DVD.