cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, November 30, 2006

Při řešení

mnoha obecných problémů i pro potřeby předběžných analýz ostatně také asistuje řada vhodných
vizuálních nástrojů (namátkou: různí průvodci distribucí, instalací, FrontPage pro vytvoření struktury a
správu stránek Web nebo Microsoft Projekt pro přípravu řešení složitých projektů).
I když ale předběžné práce hodláte dělat převážně ve vyspělých vizuálních nástrojích, ale nemáte přitom
žádné nebo jen malé zkušenosti s věcnou či programovou analýzou předložených úloh, doporučuji vám, abyste
si obstarali nějakou knihu věnovanou tomuto okruhu problémů.