cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, April 30, 2006

Chipset Features Setup

položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
SDRAM Latency Time 3 (2) ano
2% pokud máte kvalitní systém zkuste 2
SDRAM Precharge Control Enabled ano
DRAM Data Integrity Mode Non - ECC ano zapnout pouze pri použití spec. ECC
pamětí (np. v některých serverech)
System BIOS Cacheable Disabled Win ne Windows neoslovuje funkce BIOS
Video BIOS Cacheable Disabled Win ne komunikace probíhá na úrovni driveru
Video RAM Cacheable Disabled Win ne
8 bit I/O Recovery Time NA (1) ano nastavení režimu sběrnice ISA:
pokud nemáte ISA karty nastavte NA,
pokud máte starší ISA nastavte 2-3
16 bit I/O Recovery Time NA (1) ano dtto
Memory Hole At 15-16M Disabled ne kompatibilita s některými ISA kartami
Passive Relase Enabled ano dovoluje CPU-PCI komunikaci
v "pasivním stavu" PCI sběrnice
Delayed Transaction Enabled ano pro kompatibilitu s PCI 2.1
raději vyzkoušejte..
PCI 2.1 Compliance Enabled ano dtto (PCI 2.1)
AGP Aperture Size 64M +/- ano nastavení mapování adresového
prostoru karty AGP.
s nastavením lze experimentovat..
Spread Spectrum Modulated Disabled stabilitu Enabled sice zmírňuje elektromaget.
rušení, zhorsuje však "ostrost" signálů
na sběrnici - to už je horší...
Flash Bios Protection Enabled ne Disabled při flashování nového BIOSu
HW Reset Protect Disabled ne Enabled = blokování tlačítka Reset

Friday, April 28, 2006

Optimální nastavení BIOSu

BIOS Features Setup
Tip: Máte problém s bootováním počítače po změně BIOSu? Zkuste stisknout a držet stisknuté tlačítko INS (Insert) v průběhu restartu - vyvolá to bezpečné (safe) nastavení BIOSu (někdy pomůže jen Clear CMOS).
Nastavení pro optimální výkon:


položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
Virus Warning Disabled ne Enabled zabraňuje zápisu do bootsektoru
CPU Level 1 Cache Enabled ano zapněte vždy
pokud nechcete mít ovšem 486-ku ;)
CPU Level 2 Cache Enabled ano zapněte vždy
pokud nechcete mít ovšem 486-ku ;)
CPU L2 Cache ECC Checking Enabled/
Automatic ano -0.2% zajišťuje lepší stabilitu
(zachytí single-bit chyby cache L2)
Quick Power On test Enabled ne rychlejší bootování
(nezdržuje se kontrolou paměti)
Boot Sequence C, A, SCSI ne pokud je C: bootovací
Swap Floppy Drive Disabled ne záměna jmen disket A: a B:
Boot Up Floppy Seek Enabled
Disabled ne mírně zdrží bootování
(důvod: rekalibrace diskety)
Boot Up NumLock Status Enabled ne zapíná numerickou klávesnici
Gate A20 Option Fast ano alternatívní (a rychlá) obsluha brány A20
IDE HDD Block Mode Enabled
NT/ Disabled ano někdy problémy při Windows NT,
způsobuje problémy se starými HD
32-bit I/O Mode Enabled
NT/ Disabled ano někdy problémy při Windows NT,
způsobuje problémy se starými HD
Typematic Rate Setting Default ne nastavení četnosti čtení klávesnicového bufferu
...
PCI/VGA Pallete Snoop Disabled ne kompatibilita se staršími Mpeg kartami
Assign IRQ for VGA Enabled/
Auto ne pro modernější grafické akcelerátory
aktivujte (zjistěte v manuálu...)
OS Select For DRAM>64 Non OS/2 ne nebo používáte OS/2 ? asi ne..
Delay For HDD 0 ne prodleva na "rozjezd" HD
Video BIOS Shadow Disabled Win ne
DOS ano Windows využívájí BIOS pouze
při inicializaci driverů
Aktivujte pouze pro DOS hry
Shadow Cxxxx - EFFFF Disabled ne Mapování spec. BIOSu do RAM paměti
využívají pouze spec. řadiče

Wednesday, April 26, 2006

HTML

Now that we've covered the rules of HTML , we're ready to start coding. To illustrate just what HTML code does, we're going to build a simple page for the fictitious company E-Z Accounting. Click "See it in action" to keep track of the E-Z Accounting site's progress.
There are certain tags you need to put in every HTML document to set it up as a Web page. Begin by opening a new document in your text editor.

Tuesday, April 25, 2006

Integrated Peripherals

Zde se skrývají nastavení interních periferii. Týkají se:
• zařízení Primary IDE - první "kšanda" IDE
• zařízení Secondary IDE
• režimu práce disků UDMA
• systému USB
• kontroleru FDD
• sériových a paralelních portů (COM, LPT)
Všechny výše uvedená zařízení lze vypnout (Disabled) nebo změnit jejich nastavení. Z hlediska overclockingu jsou zajímavé módy PIO, UDMA.
V případě problémů se stabilitou disků vypněte (Disablujte) režim UDMA. Standardní je volba Auto. Nastavením disků do režimu PIO 3 zmizí mnohé problémy s přeclockovanými systémy. PIO je standardně nastaveno na Auto. Nejvyšší režim PIO je 4. Nastavením na 3 se sice disk zpomalí - avšak překlokovaná sběrnice zůstává stabilní.

Sunday, April 23, 2006

PCI IDE IRQ Map To: tato volba vám umožní zvolit IRQ pro přístup mezi sběrnicemi PCI a IDE.
Asign IRQ for VGA: přidělí kanál IRQ grafické kartě. Bohužel mnoho moderních karet vyžaduje přidělení IRQ. Nastavte na Auto.
Asign IRQ for USB: přidělí kanál IRQ sběrnici USB. Pokud používáte USB musíte zapnout. Poznámka: kde ty IRQ brát... - někdy pomůže vypnutí nepoužitého COMu.
Jak získat "chybějící" IRQ popisujeme v samostatném článku!

Saturday, April 22, 2006

PNP /PCI Configuration

Ovlivňuje hospodaření s prostředky IRQ a DMA:
PnP OS Installed: No - pokud BIOSu sdělíte, že je nainstalován operační systém podporující PnP - nebude BIOS inicializovat zařízení Plug and Play (PnP) a ponechá inicializaci na Windows. Doporučuji tvrdit, že nemáte systém PnP - No.
Resources Controlled By: Pokud nastavíte tuto volbu na Auto, nastaví BIOS všechny parametry IRQ a DMA sám, bez ohledu na případné starší karty ISA. Pokud máte tyto karty a znáte IRQ, musíte nastavit na Manual + zakázat přidělení těch IRQ a DMA nastavením na Legacy ISA. Například: IRQ 7 = Legacy ISA pro staré SB Pro...
Reset Configuration Data: po instalaci nového HW nastavte na Enabled - systém provede při příštím restartu nové přidělení prostředků.

Thursday, April 20, 2006

Power Management Setup

Toto nastavení ovlivňuje chování počítače v úsporném stavu - suspend, sleep.
Power Management - základní nastavení celého systému šetření energie. Volba Max Saving nastaví hodnoty pro maximální úsporu energie. Po určené době nečinnosti vypne systém napájení disků, vypne monitor, sníží frekvenci procesoru. Další volbou je Min saving - tuto volbu Vám doporučuji. Veškeré timeouty jsou natolik dlouhé, aby práce byla příjemná a nebyla rušená neustálým vypínáním disků, monitoru... Volba Disabled vypne veškeré šetřící funkce - projeví se to i ve Windows!
ACPI function - zapnutí moderního automatického managementu a konfigurace periferii. Teprve budoucí operační systémy využijí jeho služeb naplno (i když jakýsi zárodek funkčnosti ACPI je i v současných Win98 - není však dotažen do konce). V dnešní době můžete funkci ACPI klidně vypnout - v budoucnu uvidíme... viď, Win 2000.

Wednesday, April 19, 2006

Spread spectrum modulated: Nastavte na Disabled. Ovlivňuje modulaci signálu na sběrnicích. Při Disabled jsou signály "ostřejší", avšak obsahují více harmonických kmitočtů. Již jsem ale opravil několik PC jen nastavením této volby právě na Disabled.
Co se týče paměti - doporučuji ponechat hodnoty z Load System Setup/ Load system defaults a případně experimentovat pouze s RAS to CAS Latency / Delay.

Tuesday, April 18, 2006

bios

8 bit I/O Recovery Time: tato volba umožňuje stanovit rychlost sběrnice ISA v režimu 8-bit. Volbou vyšších čísel je přístup k ISA pomalejší. Máte-li novější karty zvolte hodnou 1 nebo 2 - nejrychlejší režim. Pokud používáte karty ISA a máte problémy - nastavte vyšší hodnoty.
16 bit I/O Recovery Time: totéž ale pro karty ISA režim 16-bit. Zvolte 1.
Memory Hole at 15M-16M: ponechte původní hodnotu.
PCI 2.1 Compliance: nastavuje režim sběrnice PCI. Verze 2.1 je novější implementace. Některé starší karty nemusí v tomto režimu běžet (první PCI karty).
DRAM Refresh Rate: jedna z hodnot nastavení paměti. Lze zde ovlivnit proces memory refresh. Doporučuji ponechat původní nastavení.

Monday, April 17, 2006

SDRAM

(CAS Lat/RAS-To-CAS): nastavení prodlevy mezi signály RAS a CAS. Můžete zvolit z hodnot 2/2 nebo 3/3 (případně 2 a 3). Platí totéž co v předchozím případě - nastavení 2 je rychlejší, avšak náročnější na paměť.
SDRAM Speculative Read: zapíná funkci Speculative read. Hodnota Enabled může mírně zvýšit výkon, avšak některé moduly paměti tuto funkci nepodporuji - zkuste zapnout nebo ponechte původní nastavení.
System BIOS Cacheable: Zapína použití paměti cache L2 i pro oblast paměti BIOS. Tuto volbu nastavte na Enabled nebo ponechte přednastavenou výrobcem (Default).
Video BIOS Cacheable: Zapíná použití paměti cache L2 pro oblast videopaměti BIOS. Tuto volbu nastavte na Enabled nebo ponechte nezměněnou. Některé akcelerátory vyžadují, aby tato položka byla Disabled.

Sunday, April 16, 2006

DRAM

Read Burst (EDO/FP): volba pro starší moduly EDO nebo FP. I zde platí - výrobce základní desky dobře ví jaké hodnoty si může dovolit přednastavit - neexperimentujte příliš. Ponechte nastavení které vyplývá z hodnot LOAD SYSTEM SETUP.
DRAM Write Burst Timing: Platí dtto. Ponechte nastavení které vyplývá z hodnot LOAD SYSTEM SETUP.
(Fast) RAS To CAS Delay: specifikuje prodlevu mezi signály CAS a RAS. Menší prodleva je rychlejší, ale náročnější na rychlost paměti. Pokud máte kvalitní paměť jistě zvládne i nastavení 2 pokud ne (pokud máte problémy se stabilitou, nebo provozujete SDRAMku na přeclokovaném systému) nastavte 3.

DRAM

Read Burst (EDO/FP): volba pro starší moduly EDO nebo FP. I zde platí - výrobce základní desky dobře ví jaké hodnoty si může dovolit přednastavit - neexperimentujte příliš. Ponechte nastavení které vyplývá z hodnot LOAD SYSTEM SETUP.
DRAM Write Burst Timing: Platí dtto. Ponechte nastavení které vyplývá z hodnot LOAD SYSTEM SETUP.
(Fast) RAS To CAS Delay: specifikuje prodlevu mezi signály CAS a RAS. Menší prodleva je rychlejší, ale náročnější na rychlost paměti. Pokud máte kvalitní paměť jistě zvládne i nastavení 2 pokud ne (pokud máte problémy se stabilitou, nebo provozujete SDRAMku na přeclokovaném systému) nastavte 3.

Saturday, April 15, 2006

SDRAM

CAS Latency Time: 3 (2). Můžete zvolit hodnotu 2 nebo 3. Nastavení prodlevy před signálem CAS (Column Adress Strobe). Pokud máte kvalitní paměť jistě zvládne i nastavení 2. Jak poznáte kvalitní paměť? Na modulu je uvedeno CAS2 nebo... prostě nastavení CAS=2 zvládá :-)) P.S. špičkou v oblastí paměti je Samsung.
DRAM Timing / DRAM Speed Selection: 50(ns). Systém se táže na rychlost paměti. Platí pouze pro hodnoty pamětí EDO a FP. Novější SDRAMy (7-10ns) neberou toto nastavení v potaz - nastavte nejnižší hodnotu. Pokud máte EDO - zadejte hodnotu okoukanou z paměťových modulu. Je možné, že systém zvládne i nižší hodnotu nastavení = kratší přístupové časy - pozor však na nestabilitu.
DRAM Leadoff Timing / Write Burst: nastavuje kombinací a počet cyklů paměťové sběrnice kterou potřebuje procesor k přístupu k paměti. Nastavení nízkých hodnot sice zrychlí systém, avšak zvyšuje nároky na kvalitu paměti. Ponechte nastavení které vyplývá z hodnot LOAD SYSTEM SETUP.

Friday, April 14, 2006

Chipset Features Setup

(Advanced)
Pod touto volbou se skrývají nejzajímavější nastavení BIOSu. Právě tato část Setupu ovlivňuje nastavení interních parametrů čipové sady a paměti. Můžeme si zde pomoci k vyššímu výkonu ale také... k nestabilitě systému.
Auto Configuration: Enabled - tato volba povoluje "automatickou" konfiguraci paměti. Systém se pokusí určit parametry paměti. Použijí se i údaje z malého čipu (SPD ROM) umístěného na novějších modulech SDRAM. Pokud použijete automatické nastavení nebude možno nastavit celou řadu údajů v Chipset Setupu - právě ty budou nastaveny automaticky...

Thursday, April 13, 2006

OS Select for DRAM

> 64 Mbyte: Non OS/2 - pokud používáte operační systém OS/2 nastavte volbu na OS/2.
Video BIOS Shadow: Enabled. Dovoluje mapování oblasti firmwaru grafické karty (VGA BIOS) do rychlejší paměti RAM. Zrychluje práci VGA karty. Pouze v případě problémů s VGA vypněte stínování.
XXXX-XXXX Shadow: Disabled. Dovoluje mapování oblasti firmwaru do rychlejší paměti RAM. Pokud je co mapovat (SCSI BIOS) a znáte rozsah, mapujte...

Wednesday, April 12, 2006

Boot Up NumLock Status: Enabled - aktivace numerické klávesnice - jinak čísla fungují jako kurzorové klávesy.
IDE HDD Block Mode: Enabled - novější disky podporují přenos dat po celých blocích. Tento přístup je samozřejmě rychlejší než dřívější sekvenční přenos. Vypněte pro starší (vyrobené do roku 1993) a nestabilní disky (Disabled).
Typematic Rate Setting: Disabled/Enabled - nastavení opakovací frekvence klávesnice. Při problémech s klávesnici nastavte Disabled.
Typematic Rate (Chars/Sec): 30 - frekvence snímání klávesnicového bufferu - zde 30 zn/sec.
Typematic Delay (Msec): 250 - prodleva při vyhodnocení stisku klávesy (před zahájením opakování klávesy).

Tuesday, April 11, 2006

Quick Power On Self Test:

Enabled - povoluje zrychlené (a zkrácené) testy POST = rychlejší bootování. Při testování nastavte na Disabled - vždy proběhnou standardní dlouhé testy.
Boot Sequence: C, A, SCSI - pořadí bootování. Po instalaci OS (Windows, Linux...) nastavte jako první v pořadí C (nebo zařízení IDE 0)... Zabráníte tak nechtěnému načtení "cizího" systému s cizí diskety. Poznámka: Za cizí systém považujte boot virusy...
Swap Floppy Drive: Disabled - pokud máte instalovány dvě disketové mechaniky lze přehodit jejich pořadí - A: s B:
Boot Up Floppy Seek: Disabled - kontrola typu diskety v průběhu testu POST. Pokud máte problémy s FDD aktivujte - Enabled.

Friday, April 07, 2006

BIOS Features Setup

V tomto menu můžete zvolit nastavení, které souvisí s procesem bootovaní. Lze zde změnit i základní nastavení procesoru. Nastavení hodnot uvedených modře je zajímavé (můžete je zkoušet měnit) - ostatních si raději nevšímejte - nejsou důležité a nebo... nestojí to za to!
Virus Warning: Disabled - systém hlídá zápis do boot sektoru hardisku. Aktivace (Enabled) způsobuje problémy při instalaci operačního systému (při instalaci se i Windows chová jako virus :-)) Jinak ale hlídá tuto oblast před bootovacími viry (One Half, Pieck...). Po nainstalování operačního systému aktivujte - Enabled!
CPU Internal Cache / L1 Cache: Enabled - aktivuje vnitřní systémovou cache procesoru L1. Musí být vždy zapnuto! CPU bez cache je jako turbo motor bez... turba.
External Cache / L2 Cache: Enabled - aktivuje externí (i když je někdy uvnitř chipu- Celerony, K6-3...) cache procesoru L2. Pokud je Disabled - ztrácíte asi 20-30% výkonu. Lepší je nižší frekvence se zapnutou keší než overclockovaný systém s vypnutou!

Wednesday, April 05, 2006

Doporučení:

Pokud víte která zařízení máte - nastavte jejich volbu na... Auto (i políčko MODE). Systém provede rychlou kontrolu a autodetekci disků po každém zapnutí počítače. Pro kanály na kterých není nic nastavte None - autodetekce neobsazených zařízení trvá až 10 sekund! Také pro CD-ROM nastavte hodnoty na "Auto".
Video: nastavte na EGA / VGA.
Halt On Errors: způsobuje zastavení počítače při absenci určité periferie. Při "All Errors" se systém zastaví při hardwarové chybě, nepřipojené klávesnici, flopydisku. Při volbě "All, But Keyboard" ignoruje systém nepřipojenou klávesnici a pokračuje v bootovaní. Při volbě "All, But Diskette" ignoruje systém nepřipojenou (chybějící) disketovou mechaniku - volba pro bezdiskové síťové stanice.

Sunday, April 02, 2006

Pokročilé nastavení BIOSu

Pokud máte se svým hardwarem stále problémy nebo naopak chcete si vylepšit standardní nastavení máte možnost - je zde pokročilé nastavení:
Standard CMOS Setup
Date, Time - v této sekci lze změnit datum a čas vnitřních hodin. Hodnoty se mění klávesami Page Up / Down. Nastavte jen datum, přesný čas nastavte v OS...
Součástí standardního nastavení je také určení vlastnosti harddisků IDE a flopydisků. Hodnoty můžete zadat ručně, nebo zvolit autodetekci. Pro IDE zařízení máte tyto volby:
Primary Master... pro první "kšandu"
Primary Slave...
Secondary Master... pro druhou "kšandu"
Secondary Slave...