cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, January 24, 2010

Defragmentace pevného disku

Defragmentace pevného disku
Ať se vám to líbí, nebo ne, dříve nebo později bude téměř každý z uživatelů Windows nucen
defragmentaci pevného disku provést. Defragmentace vás nebude zajímat snad pouze v případě, že vaše
práce s počítačem se omezuje na občasné napsání dopisu nebo práci s jednoduchým programem,
neinstalujete žádné nové aplikace a nepřipojujete žádná zařízení... Pokud ale máte v rodině „počítačového
hráče“ nebo pracujete s počítačem velmi intenzivně, bude jenom dobře, pokud si zvyknete na pravidelné
provádění defragmentace pevného disku.
Ve stručnosti si řekneme,v čem je problém. Při práci s počítačem dochází k neustálému přesouvání dat
z pevného disku do paměti počítače a zpět. Na disk se zapisují data, která aplikace potřebují odložit, aby si
uvolnila paměť pro aktuálně prováděné úlohy, a která budou nakonec smazána při ukončení běhu aplikace.
Vy sami ukládáte nové soubory, jiné mažete. Při instalaci aplikací se na pevný disk ukládá množství dat. Už
při vlastním spuštění počítače se na pevný disk zapisují údaje, které se při dalším spuštění přepíší nebo doplní...
Stav pevného disku se tedy neustále mění. Vzhledem k omezené velikosti disku bude systém dříve nebo
později nucen využívat i mezery mezi stávajícími soubory, které se objevily po smazání některých nepotřebných
dat z disku. Po čase dojde k tomu, že na disku nebude dostatečně velké souvislé místo pro uložení
velkého souboru a proto bude tento soubor rozložen – fragmentován – na menší části, s tím, že každá část
má uloženu informaci, kde je navazující kousek.

Labels:

Sunday, January 03, 2010

Windows běží pomalu

Nejjednodušší odpověď je: „Dobře vám tak.“ Nemyslím to tak, že jste udělali špatně, pokud jste
nainstalovali Windows. Většinou si skutečně můžete sami za to, že Windows běží pomalu. Problematika
optimalizace Windows je natolik široká, že k ní bylo vydáno mnoho samostatných publikací. Je ale řada
věcí, které můžete udělat hned, jednoduše a bez podrobného studování. Na jiných místech se zabýváme
ovladači, volným místem na disku a řadou jiných věcí, které ovlivňují výkon.
Zde jenom několik poznámek:
• nepoužívejte žádné animace. Zbavte se různých „hezkých“ kurzorů a nejrůznějších efektů, které doprovázejí
vaše akce;
• zkontrolujte si, co vše se spustí na počítači při jeho startu a dále běží. Každý spuštěný program vás okrádá
o kousíček paměti a čas procesoru;
• nepoužívejte obsah www stránek ve složkách nebo na ploše;
• samotný Active Desktop nebrzdí výkon, snižuje ho ale obsah, který se musí často překreslovat a aktualizovat;
• omezte se na jednoduché pozadí a spořič obrazovky, nebo je vůbec vypněte;
• používejte pouze systémové fonty pro prvky oken.
• udržujte pořádek na disku, defragmentujte a sledujte stále velikost volného prostoru;
• kontrolujte a čistěte složky s dočasnými soubory;
• pokud nepotřebujete, neždímejte maximum z vaší grafické karty. Ve většině běžných případů vám postačí
pracovat v režimu 256 barev nebo HiColor a nemusíte mít nastaveno TrueColor (32 bit).
• nenechejte běžet zaznamenávání nastavení počítače. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač
na ploše a vyberte položku Vlastnosti. Dostanete se do okna Systém – vlastnosti. Klepněte na kartu Výkon
a na tlačítko Systém souborů. Otevřete kartu Poradce při potížích. Zaškrtněte políčko Zakázat obnovení
systému.
Systém sice nyní nebude ukládat
průběžně nastavení pro
možnost pozdějšího obnovení,
ale před instalací nové aplikace
nebo HW postačí tuto volbu
zapnout a vytvořit nový bod
obnovení. Jakmile si ověříte, že
vše funguje OK, je možné obnovování
opět vypnout. Obnovováním
se zabývá
i samostatný tip.