cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, April 30, 2010

T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e

Pokud prostor následně uvolníte, nebo jste funkci dříve zakázali, zprovozníte ji následujícím postupem:
• Otevřete okno Systém – vlastnosti, kartu Výkon (použijte buďto příkaz Start > Nastavení > Ovládací
panely > Systém > Výkon nebo klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na ploše
a z místní nabídky vyberte Vlastnosti a následně kartu Výkon).
• Na kartě Výkon klepněte na tlačítko Systém souborů:
Na kartě Pevný disk je nastavena velikost
místa na disku, kterou je možné
využít pro ukládání dat pro
obnovení systému. Nejmenší hodnotou
je 200 MB. Největší hodnotou je
asi 15% celkové kapacity disku.
Čím větší hodnotu zvolíte, tím častěji
může systém automaticky vytvářet
systémové body přerušení. Pokud
není údaj o velikost místa na disku
uveden a celá položka je pouze šedivá
a přitom na disku je místa dostatek,
není funkce Obnovy povolena.
Klepněte na ouško karty Poradce při
potížích a zrušte zaškrtnutí políčka
Zakázat obnovení systému.
• Pokud obráceně nebudete chtít body obnovení systému ukládat, položku Zakázat obnovení systému zaškrtněte.
Systém si vyžádá restart a soubory, ve kterých byly uloženy dřívější záznamy o konfiguracích
pro body obnovení ve složce C:\_Restore budou smazány.
V e W i n d o w s M e z m i z e l M S - D O S ?

Ve Windows Me zmizel MS-DOS?
Více méně ano i ne. Řadu možností práce v MS-DOSu, které byly dostupné v předchozích verzích Windows
98/95 ve Windows Me již nenajdete. Chybí např. možnost restartu systému v režimu MS-DOS:
Vlevo je obrázek z Windows Me, vpravo tentýž dialog z Windows 98 SE. Jak vidíte, možnost spuštění
pouze v režimu MS-DOS v případě Windows Me chybí.
Na první pohled vám bude chybět i položka Příkazový řádek v nabídce Start > Programy. Hledejte ji nyní
pod nabídkou Start > Programy > Příslušenství.
Kde je Sysedit?
Pokud jste zvyklí pracovat se systémovými soubory *.ini s programem sysedit.exe, budete ho ve Windwos
Me marně hledat. Místo toho použijte aplikaci msconfig.exe, nejjednodušeji spuštěním pomocí Start >
Sustit. Zobrazí se okno, ve kterém můžete editovat soubory system.ini i win.ini.
Editace je jednoduchá: zaškrtnutím
políčka řídíte zahrnutí nebo
odstranění položky ze souboru.
Pokud potřebujete přidat novou
položku, použijte tlačítko Nový.
Polohu položky můžete měnit
tlačítky Přesunout nahoru/dolů.

Labels:

Tuesday, April 27, 2010

tipy a triky

• Příkazem Start > Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Obnovení systému otevřete základní
okno Obnovení systému:
• Vedle základních informací o systému obnovování v levé části okna, jsou vpravo umístěny přepínače,
kterými zvolíte další postup. Můžete vytvořit nový bod obnovení, použít existující bod obnovení nebo
(pokud jste obnovení provedli) toto obnovení odstranit.
• Pokud se rozhodnete vytvořit nový bod obnovení, klepněte na příslušný přepínač a potom na tlačítko
Další.
• Budete mít možnost zadat krátkou popisku, abyste se mohli snadněji zorientovat, jakému stavu tento bod
obnovení odpovídá:
O b n o v e n í s y s t é m u n e f u n g u j e

• Další postup je již snadný – klepněte na tlačítko Další a to je vše. Nemusíte se ani starat o datum nebo
čas, vše se automaticky uloží.
• V případě potřeby obnovit někdy později stav počítače, postačí vybrat v okně Obnovení systému přepínač
Obnovit předchozí stav počítače.
• Dostanete se do okna, ve kterém si vyberete datum, kdy byl bod obnovení vytvořen:
• Pro daný den se zobrazí body obnovení, které jsou k dispozici. V příkladu na obrázku se jedná o jeden
ručně vytvořený bod obnovení a jeden bod, který automaticky vytvořil systém. Zvolte bod, ke kterému
se budete chtít vrátit a klepněte na tlačítko Další. A to je v podstatě vše.
• Doporučuje se jak při vytváření bodu obnovení, tak i při vlastní obnově systému ukončit všechny aplikace.
• Je důležité vědět, že obnova se týká konfigurace, nikoliv třeba dokumentů, které jste od doby bodu obnovení
vytvořili. Tyto dokumenty samozřejmě ztraceny nebudou. Problém ale vznikne, pokud jste mezi
tím nainstalovali jinou aplikaci nebo hardware. Pokud jste si nevytvořili bod obnovení a nevytvořil ho
automaticky ani systém, musíte se rozhodnout, zda změny provedené po vytvoření bodu obnovy obětujete
nebo ne. Problém určitě vznikne tehdy, pokud byste chtěli nadále pracovat se soubory, které jsou ale
přidruženy k aplikaci, kterou jste při obnovení systému ztratili. V takovém případě budete muset buďto
zvolit jiný bod přerušení, nebo aplikaci znovu nainstalovat.
Obnovení systému nefunguje
Funkce obnovení systému se nainstaluje společně s instalací Windows Me, nemusí ale být spuštěna. Tato
funkce vyžaduje minimálně 200 MB volného prostoru na disku a pokud tento prostor k dispozici není,
nebude funkce aktivní.

Labels:

Monday, April 19, 2010

• Klepněte na ouško karty Výkon a následně na tlačítko Virtuální paměť.
V dialogovém okně Virtuální paměť
je standardně vybrán přepínač Virtuální
paměť nastaví systém Windows.
Pro změnu nastavení označte přepínač
Virtuální paměť nastaví uživatel.
• V polích Pevný disk, Nejméně a Nejvíce vidíte aktuální nastavení, které můžete změnit. Nejprve vyberte
z rozbalovacího seznamu Pevný disk nové umístění odkládacího souboru. Máte-li více disků, zvolte ten,
který jednak disponuje dostatečným volným prostorem a současně je to i disk s rychlým přístupem.
Základní informací o volném místě vidíte přímo v seznamu dostupných
disků.
• Pokud v poli Nejvíce zadáte hodnotu odpovídající právě zobrazenému volnému místu na vybraném disku,
bude se tato hodnota upravovat podle aktuálního stavu na disku.
• Pokud máte dostatek místa a chcete zrychlit přístup k odkládacímu souboru, nastavte hodnoty Nejméně
a Nejvíce stejně. Tím se prostor, který je na disku vyhrazený pro odkládací prostor, nebude uvolňovat
a bude v zadané velikosti plně rezervován pouze pro odkládání dat. Přístup k takovému odkládacímu
souboru je rychlejší než v případě proměnné velikosti vyhrazeného místa při zadaných různých hodnotách
Nejméně a Nejvíce.
NIKDY nezaškrtávejte Zakázat virtuální paměť. Mohlo by se stát, že počítač bude mít problémy se vůbec
rozběhnout a pravděpodobně nespustíte žádný program.
Instalujete nový SW/HW? – Použijte záchytné body!
Každá instalace nemusí být zcela bezproblémová. Pouze některé aplikace se vás zdvořile dotáží, zda
mají při instalaci nahradit, zachovat nebo alespoň archivovat staré soubory. Windows nyní přichází
s možností vytvořit si tzv. záchytné body, tj. stavy konfigurace, ke kterým je možné se bezpečně vrátit a obnovit
tak fungující stav před provedenými změnami.
Použití je velmi jednoduché:
T i p y a t r i k y p r o W i n d o w s 9 5 / 9 8 / M e

Labels: