cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 26, 2011

Ako zmeniť výšku úrovne funkcie Undo (Späť) v programoch MS Excel a Word??

V kľúči
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options]
urobte nasledujúcu zmenu.
Vytvorte premennú typu DWORD s názvom UndoHistory a nastavte jej hodnotu na požadované číslo.
Obdobne to funguje aj pre MS Word.