cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, November 03, 2006

P: Przy niektórych grach obraz jest przesunięty w lewo o kilka centymetrów i obcina mi kawałek ekranu gry. Jest na to jakiś sposób ?
O: Czasami pomaga przełączenie w Właściwości/Ekran/Ustawienia/Zaawansowane/Karta/Szybkość odświeżania np. z "Optymalnej" czy "85 hz" na tryb mniejszy "60 hz" lub na "Ustawienia domyślne karty" . Po skończonym graniu lepiej jest jednak powrócić do ustawień optymalnych dla danego monitora.
.
36. P: Zmiana informacji wpisanych podczas instalacji systemu (organizacja, właściciel, ProductID, ProductName) O: Otwórz klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion i zmodyfikuj wpisy w polu Dane wartości w ciagach o nazwie: RegisteredOwner (właściciel) , RegisteredOrganization (organizacja), ProductID lub ProductName.