cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, October 28, 2006

V nastavení

síťového adaptéru se ujistěte, že je tam služba QoS packet scheduler (plánovač paketů technologie QoS)
Jen upozornění na závěr, je to patrné i ze článku, ale radši ještě jednou – rezervování šířky přenosového pásma může mít svůj užitečný smysl, v síti zůstává vždy nějaká volná kapacita pro případné špičky a vzájemnou komunikaci síťových prvků, není to tedy jen nějaká pomsta stahovačům dat. Přesto pokud chcete mít k dispozici plnou kapacitu sítě, nestačí toto jen vypnout. Musíte to paradoxně zapnout a stáhnout na nulu.