cool web a perfektni rs- Doporucuji

Monday, July 17, 2006

parametrů jejich pohybu. Pokud v této fázi klepnete na tlačítko pro přehrávač [ ] v nástrojovém panelu Přehrávač animací, rámce budou animovány takto:

Pro návrat zpět do editačního módu klepněte znovu na tlačítko pro přehrávač [ ].

7. Cílem je ale zobrazit dialog v jeden okamžik a simulovat následně stisk tlačítka OK. Zkopírujte proto rámec
s tlačítkem (v pořadí 4.); animační rámec snadno zkopírujete podržením klávesy Ctrl při současném tažení myší. Animace nyní obsahuje celkem pět rámců. Vyberte s klávesou Ctrl první čtyři rámce animace a volbou
v menu Rámec | Sloučit rámce proveďte jejich spojení. Výsledkem bude požadované zobrazení první fáze animace v jeden okamžik. Počet rámců animace se nyní snížil na dva.