cool web a perfektni rs- Doporucuji

Tuesday, June 20, 2006

. Fresnnelův činitel:

kde
c . . .
v . . . parametr související s indexem lomu.
Fresnelův činitel popisuje vlastnosti dokonale hladkého, ale ne dokonale odrážejícího zrcadla. Tak se vlastně chovají malé plošky na porvchu těles resp. ploch. Experimentálně lze ověřit, že poměr dopadajícího toku a odraženého toku od zrcadla není závislý na úhlu dopadu.
Jestliže budeme znát odrazivost µ zrcadla při kolmém dopadu, bude µ rovno F při
c = 0. A tak z předchozí rovnice můžeme po dosazení vypočítat parametr µ: