cool web a perfektni rs- Doporucuji

Saturday, May 20, 2006

C. zvažte použité aplikace
• používejte starší (np. předposlední verze) aplikací,
o Office 2000 je náročnější než Office 97 atd., atd...
o zkuste Internet Explorer 4.1, v paměťové krizi i 3.2
• instalujte jen to co potřebujete - vždy zvolte vlastní instalaci
Rozhodně však zkuste "kouzla s virtuální pamětí"...