cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, May 18, 2006

ypněte / omezte systémové zvuky nebo je zkomprimujte
• vyhýbejte se rezidentním programům (antiviry, různé monitory a "vylepšovače")
- čím více ikonek vpravo dole, tím hůř...
• vraťte se k Windows 95 (jsou poněkud méně náročné na paměť)
B. odstraňte pozůstatky DOS driverů a DOS češtiny (nepoužíváte-li je)
• zkuste přejmenovat autoexec.bat a config.sys např. na *.ba a *.sy
• NEBO raději citlivěji:
o z config.sys odstraňte (nebo vyREMujte) řádky:
rem DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE
rem DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
rem COUNTRY=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
rem DEVICE=C:\WINDOWS\setver.exe
o z autoexec.bat odstraňte (nebo vyREMujte) řádky:
rem MODE con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
rem MODE con codepage select=852
rem KEYB cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys