cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, May 05, 2006

Ostatní důležitá nastavení

položka hodnota ovlivňuje
výkon? popis
ACPI function Disabled ne podpora ACPI není (zatím) dotažena
do konce...
PIO Mode Auto ano řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD nastavte na 3
UDMA Mode Auto ano řadič sám zvolí nejvyšší nastavení,
v případě problémů s HD disablujte
Primary IDE Enabled ne
Secondary IDE Enabled ne pokud máte málo IRQ a použiváte
jen jednu "kšandu" můžete vypnout
Parallel Port Mode EPP 1.7 ano nastavuje režim přenosu par. portu,
EPP je rychlejší...
Doporučení:
• BIOS nastavujte jen tehdy, víte-li co vlastně děláte / měníte
• položky měňte po jednotlivých krocích, vždy si ověřujte správnou funkci systému
• vytiskněte si tento manuál