cool web a perfektni rs- Doporucuji

Sunday, October 01, 2006

Velký důraz se klade na ochranu dat.

Nejrozsáhlejší sítí je INTERNET, kterému se někdy říká „Síť sítí“. Umožňuje přímou komunikaci uživatelů navzájem, přenos souborů, vyhledávání informací ve

•Podle rozlehlosti
–LAN (lokální počítačové sítě (Local Area Network)),
–MAN (metropolitní sítě (Metropolitan Area Network)),
–WAN (rozlehlé datové sítě (Wide Area Network))
•Podle topologie
–sběrnicová (Ethernet),
–kruhová (Token Ring),
–hvězda (ARCnet)
•Podle přístupové metody
–stochastická - CSMA/ CD (Ethernet),
–deterministická (Token Ring)•Podle rolí jednotlivých uzlů
–peer to peer, klient - server