cool web a perfektni rs- Doporucuji

Friday, March 16, 2007

Přidávání ovládacích prvků na formulář

V tomto oddílu výchozí prototyp dokončíte. Dejme tomu, že chcete uživatelům své aplikace usnadnit
ukončování běhu formuláře, protože mají potíže s tím, aby se „trefili“ při klikání na malinké tlačítko Zavřít
v pravém horním rohu formuláře (a nezavírali omylem něco jiného). Rozhodli jste se proto, že tlačítko x
z formuláře odstraníte a nahradíte ho vlastním velkým tlačítkem s nápisem Konec.
Abychom měli pokud možno všichni výchozí prototyp formuláře stejný, projděme si ještě jednou kroky,
které jste měli až doposud udělat.
1. Založte nový projekt typu aplikace Windows, přejmenujte vhodně výchozí názvy (například na
Automat).
2. Nastavte vlastnost ControlBox formuláře na False a vlastnost TopMost na True.
3. Vlastnost BorderStyle nastavte prozatím na Sizable, na pevnou velikost ji nastavte, až budete
s formulářem hotovi.

Labels: