cool web a perfektni rs- Doporucuji

Thursday, December 15, 2005

priklady

HKEY_CLASSES_ROOT - je klíč popisující nastavení programu - např. asociace ( jaká přípona patří k programu, informace o OLE ... )
HKEY_CURRENT_USER - popisuje uživatele, který je momentálně přihlášen
HKEY_LOCAL_MACHINE - zde jsou uloženy konfigurační data místního počítače ( informace o ovladačích, připojení k síti, modemech, instalovaném softwaru ... )
HKEY_USER - klíoustřeďuje údaje o všech uživatelích, kteří se mohou k PC přihlásit. Jsou zde obecná nastaveni a podklíče pro každého uživatele.
HKEY_CURRENT_CONFIG - obsahuje informace o aktuální konfiguraci hardwaru.
HKEY_DYN_DATA - registruje údaje o všech zařízeních. Tato data jsou potřebná především pro PLUG & PLAY.
(tento klíč se v novějších systémech windows nevyskytuje)